Rhetoric for Tourism Business: Worksheets

Avtorji

Jasna Potočnik Topler
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-1138-3815

Ključne besede:

retorika, turizem, pisanje za turizem, interpretacija v turizmu, javno nastopanje

Kratka vsebina

Retorika poslovnega turizma: delovni listi. Retorika je veščina prepričevanja. Človeka spremlja že tisočletja, temelje retorični teoriji pa je postavil starogrški mislec Aristotel. Skozi zgodovinska obdobja je doživljala razvoj, vzpone, pa tudi padce. Danes se vse bolj zavedamo pomena poznavanja te veščine na najrazličnejših področjih javnega in zasebnega življenja, saj nenazadnje prispeva k boljši bralni pismenosti posameznika in družbe. Eden od ciljev poučevanja retorike na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru je študenta pripraviti na analizo ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik v vsakodnevnem življenju: od zasebnih razgovorov, prek medijev, študijskih situacij in oblikovanja strokovnih besedil. Prav tako je cilj študente seznaniti z različnimi diskurzi, jih naučiti samostojnega, samozavestnejšega, jasnega, strukturiranega in kritičnega izražanja stališč ter oblikovanja strukturiranih krajših in daljših besedil. Knjižica vsebuje delovne liste, ki bodo kot oporne točke v pomoč pri retoriki v poslovnem komuniciranju, ko bodo v ospredju teme, kot so zgodovina, retorični žanri, kanoni, prepričevanje in jezik. Pozornost bomo med drugim posvetili tudi pravnim vidikom komuniciranja.

Publikacija je prevedena in dopolnjena izdaja delovnih listov, objavljenih leta 2018. (POVEZAVA)

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jasna Potočnik Topler, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Jasna Potočnik Topler je zaključila študij angleškega jezika in novinarstva na Univerzi v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala. Trenutno je na Univerzi v Mariboru izvoljena v naziv izredne profesorice za področje turizma in lektorice za angleški jezik. Njeno raziskovanje je večdisciplinarno in vključuje kulturni turizem s svojimi podvrstami, jezike, književnost, turistični in medijski diskurz in sporočanje. Je avtorica več knjig, znanstvenih člankov, gostujočih predavanj na tujih univerzah in na konferencah ter članica uredniških odborov različnih znanstvenih in strokovnih revij. Vključena je v različne domače in mednarodne raziskovalne in aplikativne projekte.

Brežice, Slovenija. E-pošta: jasna.potocnik1@um.si

Prenosi

Izdano

13.10.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-526-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

13.10.2021

Kako citirati

Rhetoric for Tourism Business: Worksheets. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-526-9