10. letna konferenca mehatronike 2021: Zbornik povzetkov študentskih projektov

Avtorji

Janez Pogorelc (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Aleš Hace (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0003-4802-168X
Uroš Župerl (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-1505-5085

Ključne besede:

mehatronika, robotika, avtomatika, industrija, študentski projekti

Kratka vsebina

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) in Fakulteta za strojništvo (FS) Univerze v Mariboru (UM) sta edini v Sloveniji, ki izvajata kakovostne samostojne študijske programe Mehatronike na dodiplomski univerzitetni in visokošolski strokovni 1. stopnji ter na podiplomski magistrski 2. stopnji študija. Diplomirani inženir Mehatronike je v domači industriji, še bolj pa v naši soseščini, izredno in vedno bolj iskan profil, strokovnjaki na tem področju pa sodelujejo v proizvodnji in razvoju najsodobnejših mehatronskih izdelkov. Študijski programi Mehatronike na Univerzi v Mariboru se odlikujejo s projektno orientiranim načinom izobraževanja, kjer študenti delajo v skupinah na različnih praktičnih mehatronskih problemih. Rezultate svojega projektnega dela predstavijo študenti javno konec zimskega semestra in konec študijskega leta na Letni konferenci Mehatronike. Tako so letos na konferenci predstavili (organizirani v dveh delih 18. 2. 2021 in 23. 6. 2021) 44 projektov, od tega 17 projektov študenti visokošolskega strokovnega programa, 16 projektov študenti univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa in 11 projektov študenti podiplomskega magistrskega študijskega programa. Povzetke teh projektov smo zbrali v pričujoči zbornik, kjer so predstavljene osnovne informacije, več podrobnosti pa so ekipe študentov predstavile na javni konferenci. Vsi projekti so zanimivi, zato vas v imenu organizatorjev FERI in FS vabimo, da se udeležite tudi naslednje Letne konference Mehatronike!

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Janez Pogorelc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Do leta 2020 je bil mag. Janez Pogorelc na delovnem mestu višji predavatelj in nosilec predmetov na VS študijskem programu Elektrotehnika in VS Mehatronika. Prav tako je član Sveta mehatronike od leta 2019.

Maribor, Slovenija. E-pošta: janez.pogorelc@um.si

Aleš Hace (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Aleš Hace, izr. prof. za področje elektrotehnike, je visokošolski učitelj na š.p. Mehatronike in š.p. Elektrotehnike. Na FERI je nosilec učnih enot na 1. stopnji (UN in VS) in 2. stopnji (MAG), kjer poučuje predmete s področja avtomatizacije in robotike. Kot nosilec učne enote sodeluje tudi na doktorskem študiju na FERI. Aleš Hace je dolgoleten aktiven član Sveta Mehatronike, ki deluje kot koordinacijsko telo interdisciplinarnega medfakultetnega š.p. Mehatronike. V okviru Sveta Mehatronike, kjer so vključeni predstavniki visokošolskih učiteljev sodelujočih fakultet FERI in FS, je opravljal naloge koordinatorja in namestnika koordinatorja. Trenutno je zadolžen tudi kot vodja š.p. Mehatronike.

Maribor, Slovenija. E-pošta: ales.hace@um.si

Uroš Župerl (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Izr. prof. dr. Uroš Župerl je visokošolski učitelj na š.p. Mehatronika in š.p. Strojništvo za področje proizvodnih tehnologij in sistemov. Na FS je predavatelj za učne enote na 1. stopnji (UN in VS) in 2. stopnji (MAG), kjer poučuje predmete iz avtomatizacije in obdelovalnih sistemov. Kot nosilec študijske enote sodeluje tudi na doktorskem študiju na FS. Uroš Župerl je aktiven član Sveta za mehatroniko in trenutno deluje kot pomočnik vodje š.p. Mehatronika.

Maribor, Slovenija. E-pošta: uros.zuperl@um.si

Prenosi

Izdano

16.08.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-504-7

COBISS.SI ID (00)

72068099

Date of first publication (11)

16.08.2021

Kako citirati

(Ed.). (2021). 10. letna konferenca mehatronike 2021: Zbornik povzetkov študentskih projektov (Vols. 2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-504-7