Podobe slovenskega podjetništva v letu 2006

Avtorji

Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tadej Krošlin (avtor in urednik), Platform, informacijske tehnologije, d.o.o.; Maks Tajnikar; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Mojca Duh, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Ksenja Pušnik; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Kratka vsebina

V prvem delu smo na vzorcu slovenskih malih in srednje velikih podjetij proučevali obstoječe vrzeli podjetniške aktivnosti v Sloveniji, ki so posledica osebnih značilnosti in spola podjetnikov. Osebne lastnosti podjetnikov so razdeljene na psihološke in ne-psihološke motivacijske dejavnike. Drugi del se ukvarja z absorpcijskimi sposobnostmi za prevzem rezultatov raziskav in razvoja in njihovo pretvorbo v inovativne izdelke malih in srednje velikih podjetij. V tretjem delu smo proučevali dejavnike za propad ali uspeh rastočih podjetij. V četrtem delu smo proučevali obnašanje družinskih podjetij v zgodnjih fazah podjetniškega procesa. V petem delu smo obravnavali proces standardizacije, ki poteka na ravni Evropske unije, pomen sodelovanja v tem procesu za mala in srednje velika podjetja in pomen uvajanja standardov. Obravnavana je tudi vloga podpornega okolja, ki deluje v obliki javnih in zasebnih organizacij, tako na nacionalnih ravneh kot na ravni Evropske unije. V šestem poglavju so podane osnovne značilnosti slovenskih podjetij v letu 2005.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Podobe slovenskega podjetništva v letu 2006
Izdano
2007-11-01

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6354-72-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2007-11-01
Dimenzije
17cm x 24cm x 1,6cm