Podobe slovenskega podjetništva v letu 2006

Avtorji

Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tadej Krošlin (avtor in urednik), Platform, informacijske tehnologije, d.o.o.; Maks Tajnikar; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Mojca Duh, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Ksenja Pušnik; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

osebne značilnosti podjetnikov, absorpcijske sposobnosti podjetja, družinska podjetja, proces standardizacije, inovativnost podjetja, Personal Characteristics of Entrepreneurs, Absorption Capacity of Entrepreneurs, Family Businesses, Standardisation Process, Innovativeness of Enterprises

Kratka vsebina

V prvem delu smo na vzorcu slovenskih malih in srednje velikih podjetij proučevali obstoječe vrzeli podjetniške aktivnosti v Sloveniji, ki so posledica osebnih značilnosti in spola podjetnikov. Osebne lastnosti podjetnikov so razdeljene na psihološke in ne-psihološke motivacijske dejavnike. Drugi del se ukvarja z absorpcijskimi sposobnostmi za prevzem rezultatov raziskav in razvoja in njihovo pretvorbo v inovativne izdelke malih in srednje velikih podjetij. V tretjem delu smo proučevali dejavnike za propad ali uspeh rastočih podjetij. V četrtem delu smo proučevali obnašanje družinskih podjetij v zgodnjih fazah podjetniškega procesa. V petem delu smo obravnavali proces standardizacije, ki poteka na ravni Evropske unije, pomen sodelovanja v tem procesu za mala in srednje velika podjetja in pomen uvajanja standardov. Obravnavana je tudi vloga podpornega okolja, ki deluje v obliki javnih in zasebnih organizacij, tako na nacionalnih ravneh kot na ravni Evropske unije. V šestem poglavju so podane osnovne značilnosti slovenskih podjetij v letu 2005.

Izdano

November 1, 2007

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6354-72-1

COBISS.SI ID (00)

59636481

Date of first publication (11)

2007-11-01

Dimenzije

17cm x 24cm x 1,6cm

Kako citirati

(Ed.). (2007). Podobe slovenskega podjetništva v letu 2006: Vol. SPO 2006. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/157