Phraseologie kontrastiv und didaktisch: neue Ansätze in der Fremdsprachenvermittlung

Avtorji

Vida Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5690-6640
Melanija Larisa Fabčič (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-9548-9739

Kratka vsebina

Kontrastna in didaktična frazeologija: novi pristopi pri poučevanju jezikov. Vsebino monografije sestavljajo prispevki, ki z več raziskovalnih vidikov obravnavajo probleme, povezane s frazeologijo tujih jezikov. Prvi raziskovalni vidik je usmerjen v vprašanja vključenosti frazeologije v jezikovno poučevanje. Sistematično izdelan predlog za didaktizacijo frazeoloških vsebin, ki ga med drugim prinaša monografija, je po mojem védenju tehten prispevek k sodobni tujejezikovni didaktiki, pomebna pa je tudi usmerjenost v medjezikovne primerjave oz. v stik z maternim jezikom. Drugi raziskovalni vidik je informacijsko-tehnično naravnan in predstavlja rezultate raziskav glede tehnične podpore pri zajemanju, analizi in obdelavi podatkov, pomembnih za uspešno posredovanje tujega jezika na različnih stopnjah učenja oz. poučevanja. Poglavja so zanimiva in posebne vrednosti zaradi trenutne aktualnosti v jezikoslovju, ki si raziskovalno-analitičnega dela ne more več predstavljati brez podpore obsežnih digitaliziranih zbirk jezikovnih podatkov. Inovativnost tega vidika in hkrati novost za slovenski postor je natančno razdelan predlog za jezikoslovno obdelavo posameznih frazeologizmov, ki pozitivno preseneča zaradi svoje širine in temeljitosti. Tretji kontrastvni raziskovalni vidik frazeologijo nemškega jezika sooča z ustrezniškostjo v slovenščini in madžarščini. Posebej pomembno je poglavje o gramatikalizacijskih procesih v okviru frazeologije, ki dokazuje obstoj splošnih značilnosti nastajanja frazeologizmov. Novost v slovenskem prostoru je simbolna analiza nemških, madžarskih in slovenskih frazeologizmov, ki vsebujejo števila tri, sedem in devet. Prinaša zanimive kultornosemitične rezultate in bi jo bilo smotrno razširiti še na druge skupine frazeologizmov oz. na druge jezike. Objava monografije je pomemben prispevek za slovensko germanistiko in tudi za jezikoslovje nasploh, posebej še, ker v raziskave vključuje slovenščino. Rezultati imajo pomembno vrednost tudi za področje leksikografije na Slovenskem, ki doslej pogreša primerljive pristope v razvijanju leksikografskih del in učbeniških gradiv za tuje jezike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Phraseologie kontrastiv und didaktisch: neue Ansätze in der Fremdsprachenvermittlung
Izdano
2007-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6320-41-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2007
Dimenzije
17cm x 23cm x 2,8cm