Slovenski podjetniški observatorij 2002. (1. del)

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Dijana Močnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Matej Rus
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

podjetništvo, podjetniška demografija, EU-19, primerjalna analiza, mala in srednje velika podjetja, Business demography, Comparative Analysis, Small and Medium-Sized Enterprises

Kratka vsebina

V monografiji Slovenski podjetniški observatorij 2002 je podan pregled stanja slovenskega podjetništva v letu 2000 ter njegova primerjava z Evropo-19. Raziskovanje je pokazalo, da smo po številu podjetij in deležu zaposlenih v posameznem velikostnem razredu sicer precej primerljivi, da pa je ekonomska moč slovenskega podjetništva precej šibka. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v EU - 19 je znašala znaša 80.000 evrov, v Sloveniji pa le 19.000 evrov. Primerjava med ustvarjenimi povprečnimi prihodki in dodano vrednostjo kaže tudi na izrazito odhodkovno potratnost slovenskega podjetništva. Medtem ko je razmerje med povprečnimi prihodki na podjetje v Sloveniji in v EU-19 1 : 2,75, je pri dodani vrednosti na zaposlenega to razmerje že 1 : 4,21. Ta razlika je največja pri srednje velikih podjetjih, ki dosegajo samo 17 % dodane vrednosti, kot jo ustvarijo srednje velika evropska podjetja (18.000 evrov proti 105.000 evrov).

Izdano

October 1, 2002

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-6354-15-9

COBISS.SI ID (00)

47807489

Date of first publication (11)

2002

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 0,4cm

Kako citirati

(Ed.). (2002). Slovenski podjetniški observatorij 2002. (1. del) (Vol. 2002, 1). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/153