Posamostaljenja v angleščini in slovenščini: primer časopisnih vesti in kritik

Avtorji

Katja Plemenitaš
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija podaja razlago pragmatične funkcije posamostaljenja. Pri tem se posveča zlasti predpostavki, da je raba posamostaljenj povezana s posameznimi besedilnimi vrstami. Ta predpostavka je podprta s primerjalno raziskavo posamostaljenj v angleščini in slovenščini na vzorcu angleških in slovenskih besedil, ki pripadajo dvema časopisnima besedilnima vrstama iz dveh različnih obdobij. Analiza potrjuje povezanost rabe posamostaljenj določenih pomenov z besedilno vrsto in obenem kaže, da v analiziranih besedilnih vrstah raba posamostaljenj v slovenščini ni manjša kot njihova raba v angleščini. Avtorica napoveduje, da bo posamostaljenje še naprej imelo pomembno vlogo v oblikovanju določenih pisnih besedilnih vrst in da se bo v prihodnosti pokazalo, kakšno vlogo bo imelo v razvoju novih besedilnih vrst pod vplivom novih komunikacijskih tehnologij. Raziskava ima ustrezen teoretični okvir in kaže širok vpogled v različne teorije s tega raziskovalnega področja. Analiza je zasnovana, izpeljana in interpretirana premišljeno. Monografija je tako izviren znanstveni prispevek k jezikoslovju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Posamostaljenja v angleščini in slovenščini: primer časopisnih vesti in kritik
Izdano
2007-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6320-48-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2007
Dimenzije
17cm x 23cm x 3cm