Začetki prekmurskega časopisja: besedje Agustičevega časopisa Prijatel

Avtorji

Natalija Ulčnik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Osrednji del monografije temelji na sistematičnem izpisu iz časopisa Prijatel ter sistemski predstavitvi njegovega besedja v slovarju, zato omogoča spoznavanje in razlago leksikalne podobe časopisa Prijatel. Izdelana je posebna slovaropisna metodologija, ki vključuje opozarjanje na jezikovno-stilne prvine prekmurskega besedja, izhajajoče iz nove jezikovne funkcije in poimenovalne potrebe, pri tem pa sta izpostavljena funkcijskozvrstni in besedoslovni vidik. Analizirano besedišče je nadgrajeno tudi z gradivom iz drugih že obstoječih etimoloških, večjezičnih ali razlagalnih slovarjev. Tako je postalo prekmursko publicistično besedje časopisa Prijatel prvič sistematično, verodostojno in znanstveno obdelano po metodologiji za izdelavo zgodovinskih slovarjev slovenskega jezika. Slovarsko gradivo dopolnjujejo tudi oblikoslovne preglednice, ki so slovnica Agustičevega jezika v malem, saj predstavljajo morfološke posebnosti prekmurskega besedja in omogočajo tvorbo nerabljenih oblik. Slovenistika kot znanstvena disciplina dobiva z monografijo Natalije Ulčnik prvo obširnejšo besedoslovno raziskavo prekmurskega časopisja in premišljen teoretični model za sestavljanje zgodovinskega slovarja – delo je torej pomembno tudi z vidika aktualizacije zgodovinskega slovaropisja na Slovenskem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Začetki prekmurskega časopisja: besedje Agustičevega časopisa Prijatel
Izdano
2009-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-40-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2009
Dimenzije
17cm x 23cm x 3,8cm