Slovenski podjetniški observatorij 2003

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Jožica Knez Riedl, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tadej Krošlin, Platform, informacijske tehnologije, d.o.o.; Silvo Dajčman, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

podjetniška demografija, Slovenski podjetniški observatorij, bančno financiranje MSP, žensko podjetništvo, okoljska odgovornost, Companies Demography, Slovenian Entrepreneurship Observatory, Bank Financing of SMEs, Female Entrepreneurship, Social Responsibility

Kratka vsebina

Razumevanje dogajanj v slovenskih podjetjih je pomembno ne samo zaradi vodenja ustrezne ekonomske politike, ampak tudi zaradi iskanja prednosti in slabosti, ki označujejo slovenska podjetja v primerjavi s podjetji v evropskem prostoru. Evropa si je zadala težko dosegljiv cilj, da bi do leta 2010 postala najbolj dinamično gospodarstvo na svetu. Če se bo Slovenija želela pridružiti najrazvitejšim evropskim državam, bo morala pospešiti svojo ekonomsko rast. Brez uspešnih, kakovostno rastočih podjetij ter dinamičnega procesa rojevanja novih podjetij, tega cilja ne bo mogla doseči. Slovenski podjetniški observatorij 2003v skladu z dosedanjo prakso zajema več raziskovalnih sklopov. V prvem delu smo podali kratek oris stanja na področju podjetništva, kot ga lahko razberemo iz ekonomskih in statističnih podatkov. V nadaljevanju pa smo izbrali več tem, ki smo jih na temelju terenske raziskave na vzorcu 672 podjetij podrobneje obdelali. Odločili smo se za proučitev odnosov med bankami in malimi ter srednje velikimi podjetji, žensko podjetništvo, grozde, družbeno odgovornost podjetij in razvoj kompetenc.

Izdano

March 1, 2004

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-6354-37-X

COBISS.SI ID (00)

52654849

Date of first publication (11)

2004-03-01

Kako citirati

(Ed.). (2004). Slovenski podjetniški observatorij 2003 : Vol. SPO 2003. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/176