Rast podjetniške aktivnosti v Sloveniji: GEM Slovenija 2008

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Ksenja Pušnik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Kratka vsebina

V monografiji razlikujemo med faktorskimi gospodarstvi, v katerih razvoj temelji na izkoriščanju temeljnih proizvodnih tvorcev, učinkovitostnimi gospodarstvi, kjer razvoj temelji na učinkoviti izrabi teh tvorcev in inovacijskimi gospodarstvi, katerih razvoj temelji na inovacijah. V vseh treh tipih gospodarstev – faktorskem, učinkovitostnem in inovacijskem – imamo opraviti s tremi temeljnimi elementi podjetništva in sicer z odnosom do podjetništva, podjetniško aktivnostjo in aspiracijami po rasti. V Sloveniji lahko v prihodnjem letu pričakujemo upad zgodnje podjetniške aktivnosti, saj ni pričakovati, da bi ob zmanjševanju poslovnih priložnosti in dejstvu, da je stopnja podjetništva iz nujnosti v Sloveniji zelo nizka, večje število na novo brezposelnih posameznikov lahko izgradilo podjetja. Pričakujemo lahko tudi znižanje podjetniških aspiracij, saj bo gospodarska kriza znižala optimistična pričakovanja podjetnikov. Ne glede na krizo in njej prilagojene instrumente ekonomske politike bo vsekakor treba več pozornosti nameniti stimuliranju dinamičnega, v rast usmerjenega podjetništva, ki je na sedanji razvojni stopnji Slovenije še kako potreben.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Rast podjetniške aktivnosti v Sloveniji: GEM Slovenija 2008
Izdano
2009-10-01

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6354-89-9
COBISS.SI ID
Date of first publication
2009
Dimenzije
17cm x 24cm x 1cm