Rast podjetniške aktivnosti v Sloveniji: GEM Slovenija 2008

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Ksenja Pušnik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

podjetništvo, Globalni podjetniški monitor, podjetništvo iz nuje, rast, zgodnja podjetniška aktivnost, podjetniške aspiracije, Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Monitor, Necessity Entrepreneurship, Growth, Early Stage Entrepreneurial Activity, Entrepreneurial Aspiration

Kratka vsebina

V monografiji razlikujemo med faktorskimi gospodarstvi, v katerih razvoj temelji na izkoriščanju temeljnih proizvodnih tvorcev, učinkovitostnimi gospodarstvi, kjer razvoj temelji na učinkoviti izrabi teh tvorcev in inovacijskimi gospodarstvi, katerih razvoj temelji na inovacijah. V vseh treh tipih gospodarstev – faktorskem, učinkovitostnem in inovacijskem – imamo opraviti s tremi temeljnimi elementi podjetništva in sicer z odnosom do podjetništva, podjetniško aktivnostjo in aspiracijami po rasti. V Sloveniji lahko v prihodnjem letu pričakujemo upad zgodnje podjetniške aktivnosti, saj ni pričakovati, da bi ob zmanjševanju poslovnih priložnosti in dejstvu, da je stopnja podjetništva iz nujnosti v Sloveniji zelo nizka, večje število na novo brezposelnih posameznikov lahko izgradilo podjetja. Pričakujemo lahko tudi znižanje podjetniških aspiracij, saj bo gospodarska kriza znižala optimistična pričakovanja podjetnikov. Ne glede na krizo in njej prilagojene instrumente ekonomske politike bo vsekakor treba več pozornosti nameniti stimuliranju dinamičnega, v rast usmerjenega podjetništva, ki je na sedanji razvojni stopnji Slovenije še kako potreben.

Izdano

October 1, 2009

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6354-89-9

COBISS.SI ID (00)

62725377

Date of first publication (11)

2009

Dimenzije

17cm x 24cm x 1cm

Kako citirati

(Ed.). (2009). Rast podjetniške aktivnosti v Sloveniji: GEM Slovenija 2008: Vol. GEM 2008. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/173