Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora: instrumentalno-slušna analiza

Avtorji

Melita Zemljak
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Znanstvena monografija dr. Melite Zemljak Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora: instrumentalno-slušna analiza prinaša drugo (po tridesetih letih) celostno instrumentalno analizo pogostnosti in trajanj glasov kakega slovenskega narečnega govora, ponazorjeno s tabelami, histogrami in strukturnimi krogi. Hkrati je to prva tovrstna analiza kakega narečnega govora znotraj Slovenije in na spontanem besedilnem gradivu, ki je posneto na terenu in digitalizirano, kar omogoča večjo natančnost pa tudi relevantnost dobljenih izsledkov. Podaja postopke za prenos narečnega gradiva v digitalno obliko in navaja preizkušene računalniške programe in orodja za obdelavo tako pripravljenega gradiva, sproti opozarja na morebitne težave ter tako izoblikuje metodo za instrumentalno analizo katerega koli (slovenskega) narečnega govora. S tem uvaja možnost in način odprave subjektivnega slušnega zaznavanja in dopolnitve oz. izpopolnitve na njem temelječe analize. Čeprav se je avtorica do določene mere lahko zgledovala po podobnih instrumentalnih domačih in tujih meritvah, je njena analiza v veliki meri pionirsko delo, saj je vključila v obravnavo vrsto parametrov, ki so ji omogočili bolj podroben in celovit vpogled v obravnavano področje. Zato je morala opraviti veliko število meritev, kljub temu pa so rezultati predstavljeni izredno pregledno in so statistično natančno analizirani. Pomemben prispevek je tudi dopolnitev slovenske terminologije. Interdisciplinarno zastavljeno delo prinaša izvirne rešitve zastavljenih hipotez in je pomemben prispevek tako za raziskovalno področje jezikoslovja kot jezikovnih tehnologij. Ker postavlja trdne metodološke temelje nadaljnjim instrumentalnim raziskavam neknjižnih različic govorjenega jezika, bo v dobrodošlo oporo tudi vsem njegovim bodočim raziskovalcem doma in v tujini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora: instrumentalno-slušna analiza
Izdano
2004-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6320-24-6
COBISS.SI ID
Date of first publication
2004
Dimenzije
16,5cm x 21cm x 3cm