Različnost kot podjetniška priložnost: Slovenski podjetniški observatorij 2007/08

Avtorji

Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec (avtorica in urednica), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Mojca Duh, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Rok Podgornik

Kratka vsebina

V prvem poglavju smo analizirali kazalnike zgodnje podjetniške aktivnosti prebivalstva po statističnih regijah Slovenije. Uporabljeni so bili podatki Global Entrepreneurship Monitor za leta 2004, 2005 in 2006. V drugem delu smo proučevali vpliv podjetniške dinamike (vstopi in izstopi) na gospodarsko rast v Sloveniji. Tretji del se ukvarja s temeljnimi značilnostmi zunanjega izvajanja med malimi in srednje velikimi podjetji v Sloveniji. V četrtem poglavju smo proučevali mrežno delovanje slovenskih malih in srednje velikih podjetij. V petem delu smo proučevali razvojne značilnosti slovenskih družinskih podjetij in podporo njihovim razvojnim prizadevanjem. Številne raziskave, izvedene predvsem v državah s tradicijo družinskega podjetništva, namreč kažejo, da imajo družinska podjetja številne razvojne posebnosti in da je temu ustrezno potrebno oblikovati tudi podporo njihovim razvojnim prizadevanjem, in sicer podporo v obliki svetovalnih storitev, izobraževanja, oblik financiranja, ukrepov ekonomske politike in drugih oblik podpornega okolja. V zadnjem poglavju je izvedena analiza slovenskih podjetij v letu 2006.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Različnost kot podjetniška priložnost: Slovenski podjetniški observatorij 2007/08
Izdano
2008-11-01

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6354-83-7
COBISS.SI ID
Date of first publication
2008-11-01
Dimenzije
17cm x 24cm x 1,2cm