Slovenski podjetniški observatorij 2004. Del 2

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Mojca Duh, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tadej Krošlin, Platform, informacijske tehnologije, d.o.o.; Gregor Radonjič, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

empirična raziskava, aspiracije po rasti, družinsko podjetništvo, inovacijski potencial, okoljsko certificiranje, Empirical Analysis, Growth Aspirations, Family Business, Innovation Potential, Environmental Certification

Kratka vsebina

Slovenski podjetniški observatorij je nastal v letu 1998 po zgledu Observatory of European SMEs. S Slovenskim podjetniškim observatorijem Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij vsako leto predstavi pregled stanja slovenske podjetniške demografije ter s podrobnejšimi raziskavami obdela posamezne aktualne teme s področja podjetništva. Ti rezultati služijo kot podlaga za predloge ukrepov oblikovalcem vladnih politik na različnih področjih. Analizirala slovenskih podjetij leta 2003 primerjalno z Evropo je bila objavljena v monografiji Slovenski podjetniški observatorij 2004, 1. del. V tokratni izdaji objavljeni pod zbirko Slovenski podjetniški observatorij pa pet avtorjev prikazuje rezultate raziskovanja nekaterih pomembnih vidikov podjetništva. V poročilu poročamo o raziskavah s področja podjetniških aspiracij po rasti, o družinskih podjetij, inovacijskem potencialu in izzivih njegovega razvoja ter o okoljskem certificiranju in tehnološkem posodabljanju slovenskih proizvodnih podjetij.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

##catalog.forthcoming##

3 May 2005

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

961-6354-56-6

COBISS.SI ID (00)

54865153

Date of first publication (11)

2005

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 0,3cm

Kako citirati

(Ed.). (2005). Slovenski podjetniški observatorij 2004. Del 2: Vol. SPO 2004. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/178