Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika

Avtorji

Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Christiane Kordić (prevajalka)
Vida Jesenšek (prevajalka)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografija je diahrono-sinhrono (narečno-knjižno) in protistavno usmerjena v raziskovanje besedoslovnih vprašanj slovenskega knjižnega jezika in narečij vseh jezikovnih zvrsti. Na osnovi raziskovanja zgodovine slovenskega jezika in njegovih pokrajinskih različic ter primerjave z živim govorom (narečja) in knjižnim jezikom odkriva besedoslovne zakonitosti sodobnega slovenskega jezika (tudi v stiku z nemščino, angleščino, madžarščino in slovanskimi jeziki).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika
Izdano
2005-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6320-26-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2005
Dimenzije
16,5cm x 21cm x 4cm