Slovenski podjetniški observatorij 2005

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Mojca Duh, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tadej Krošlin, Platform, informacijske tehnologije, d.o.o.; Ksenja Pušnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Ključne besede:

slovenska podjetja, družinska podjetja, internacionalizacija podjetij, aspiracije po rasti, partnerstva med podjetji, Slovenian Enterprises, Family Businesses, Internationalization of Businesses, Partnerships between Businesses, Small and Medium Sized Enterprises

Kratka vsebina

Slovenski podjetniški observatorij 2005 prikazuje nekatere vidike slovenskega podjetništva v preteklem letu. Podajamo osnovne značilnosti slovenskih podjetij, kot jih lahko razberemo iz ekonomskih in statističnih podatkov. V analizo smo zajeli vsa tista podjetja, ki so v letu 2004 oddala poročila o poslovanju na AJPES. Analizirali smo štiri teme: 1) Ocenili smo ambicije ustaljenih podjetnikov v Sloveniji glede njihove prihodnje rasti v primerjavi z ambicijami po rasti nastajajočih in novih podjetnikov; 2) Analizirali smo sodelovanje in partnerstva med podjetji, razloge, oblike in področja sodelovanja ter vplive uspešnosti sodelovanja na konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij v primerjavi z velikimi podjetji v Sloveniji; 3) Analizirali smo razlike v starosti, velikosti, izvozni naravnanosti, uspešnosti in aspiracijah po rasti med družinskimi in ne-družinskimi malimi in srednje velikimi podjetji v Sloveniji; 4) Proučevali smo tudi internacionalizacijo malih in srednje velikih podjetij ter dodali pregled pomembnejših del slovenskih avtorjev, ki so jih o podjetništvu napisali v letu 2005.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

##catalog.forthcoming##

1 June 2006

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-6354-46-9

COBISS.SI ID (00)

57017345

Date of first publication (11)

01.06.2006

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 0,6cm

Kako citirati

(Ed.). (2006). Slovenski podjetniški observatorij 2005: Vol. SPO 2005. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/156