Slovenski podjetniški observatorij 2004. Del 1

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Dijana Močnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Matej Rus
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Silvo Dajčman
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Kratka vsebina

Slovenski podjetniški observatorij zagotavlja pregled in analizo stanja malih in srednje velikih podjetij (MSP) v letu 2003. V monografiji smo najprej analizirali vsa slovenska podjetja leta 2003, nato pa smo slovensko podjetništvo primerjali še z evropskim. Študija Slovenski podjetniški observatorij zajema vsa slovenska podjetja: gospodarske družbe kot tudi samostojne podjetnike; in sicer mikro podjetja brez zaposlenih, mikro podjetja z 1 do 9 zaposlenimi, mala podjetja z 10 do 49 zaposlenimi, srednje velika podjetja z 50 do 249 zaposlenimi ter velika podjetja z 250 ali več zaposlenimi. V Sloveniji je bilo leta 2003 aktivnih 93.233 podjetij, ki so zaposlovala več kot 556.000 ljudi. V povprečju je bilo največ podjetij aktivnih v dejavnosti trgovine; popravil motornih vozil in izdelkov široke porabe (24 %). Zraven tega smo ob številu podjetij in njihovi velikosti analizirali tudi število zaposlenih, dodano vrednost, stroške dela ter naredili primerjavo kazalnikov slovenskega gospodarstva z evropskim.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Slovenski podjetniški observatorij 2004. Del 1
Izdano
2004-11-01

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
961-6354-50-7
COBISS.SI ID
Date of first publication
2004-11-01
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 0,3cm