Spodbujati in ohraniti razvojne ambicije: Global Entrepreneurship Monitor Slovenia 2003

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Miroslav Glas
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Karin Širec
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4191-5170

Ključne besede:

podjetništvo, Globalni podjetniški monitor, zgodnja podjetniška aktivnost, podjetniške ambicije, ekonomski razvoj, Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Monitor, Early Stage Entrepreneurial Activity, Early-stage entrepreneurial activity, Economic Growth and Development

Kratka vsebina

Ena od izjemno spodbudnih ugotovitev te publikacije, ki temelji na metodologiji GEM in podatkih pridobljenih v letu 2003, so visoke ambicije podjetnikov, ki so na samem začetku podjetniške poti. Razvojna naravnanost slovenskih podjetnikov, izvedena iz njihovih namer, nam pokaže, da so zelo optimistični glede tega, kaj se bo z njihovim podjemom dogajalo v prihodnjih letih. Znižanje razvojnih namer je previsoko, da bi ga lahko pripisali samo naivnosti in nerealnim pričakovanjem nastajajočih podjetnikov, še zlasti če upoštevamo izjemno visoko stopnjo umrljivosti novih podjemov. Očitno je podjetniško okolje v Sloveniji še vedno izrazito neugodno, zato se ohranjanje razvojnih ambicij kaže kot pomembna strateška naloga. Izpostavljeno je predvsem povečanje ravni podjetniških znanj in veščin, ustvarjanje pozitivnega odnosa do podjetništva, razvijanje dostopa do finančnih sredstev, razvoj ženskega podjetništva, nadaljnji razvoj podjetniške politike in programov ter prenos izsledkov raziskav in razvoja. Podjetniške ambicije je treba negovati in ustvarjalnim posameznikom ustvariti okolje, v katerem se bodo lahko rojevale, ohranile in razvijale.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

03.05.2004

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-6354-40-X

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

01.05.2004

Dimenzije

17cm x 24cm x 0,4cm

Kako citirati

(Ed.). (2004). Spodbujati in ohraniti razvojne ambicije: Global Entrepreneurship Monitor Slovenia 2003: Vol. GEM 2003. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/166