Nezaznane priložnosti: GEM Slovenija 2012

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta; Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Monitor, Entrepreneurial Environment, Opportunity Entrepreneurship, Female Entrepreneurship

Kratka vsebina

Globalni podjetniški monitor (GEM), ki raziskuje podjetništvo že vse od leta 1998, je bil ustvarjen prav zato, da bi usklajeno raziskovali podjetništvo, še zlasti zato, ker se njegov pomen in vpliv spreminjata glede na razvojno stopnjo gospodarstva in družbe. Različne razvojne stopnje družb pa nosijo s seboj različne zahteve tako glede najučinkovitejšega načina gospodarjenja kot tudi glede najracionalnejše odločitve posameznika o vstopanju v podjetniško kariero. Zato tudi ni možno podati enotnega napotka, kako v teh državah spodbujati podjetništvo. Tokrat študija izpostavlja, da Slovenija v primerjavi z inovacijskimi državami še vedno močno zaostaja na izbranih vplivnih področjih podjetniškega okolja, zaskrbljujoče nizko pa je tudi zaznavanje poslovnih priložnosti. Raziskava zaznava tudi velik razkorak med spoštovanjem podjetniškega poklica in mišljenjem, da je podjetništvo dobra poklicna izbira. Med zaskrbljujočimi ugotovitvami izstopa izjemo nizka zastopanost žensk med podjetniki ter slabšanje izobrazbene strukture podjetnikov. Med pozitivnimi ugotovitvami študije pa je, da se povečuje podjetništvo iz priložnosti.

Izdano

October 1, 2013

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6802-20-8

COBISS.SI ID (00)

73829121

Date of first publication (11)

2013

Dimenzije

17cm x 24cm x 1,5cm

Kako citirati

(Ed.). (2013). Nezaznane priložnosti: GEM Slovenija 2012: Vol. GEM 2012. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/148