Slovenski podjetniški observatorij 2000 = Slovene entrepreneurship observatory 2000

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Dijana Močnik (avtor, prevod v angleščino)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Matej Rus
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Martin Cregeen (prevod v angleščino)

Ključne besede:

mala in srednje velika podjetja, podjetništvo, Slovenski podjetniški observatorij, poslovna analiza, ovire za poslovanje, Small and Medium Sized Companies, Entrepreneurship, Slovenian Entrepreneurship Observatory, Business Analysis, Performance Barriers

Kratka vsebina

Pomen malih in srednjih podjetij je zelo velik in teh podjetij je v evropskem in svetovnem merilu vse več, v njih pa je tudi zaposlenih vse več ljudi. Nobenega dvoma tudi ni, da bo pomen malih in srednjih podjetij še nadalje naraščal, ne nazadnje tudi zaradi tega, ker se z digitalizacijo poslovanja bistveno spreminjajo meje podjetja, razvoj tehnologije, globalizacija poslovanja in splošno zniževanje transakcijskih stroškov pa pripomorejo k temu, da so tudi mala in srednja podjetja vse bolj konkurenčna večjim. Skladno z naraščanjem pomena malih in srednjih podjetij pa seveda narašča tudi potreba po rednem spremljanju njihovega razvoja in po primerjavi med državami. Slovenski podjetniški observatorij je prva tovrstna publikacija v Sloveniji, ki se v celoti posvetila proučevanju tega fenomena. V prvem delu podajamo analizo slovenskih podjetij za leto 1999 po regijah, dejavnostih in velikostnih razredih. V drugem delu primerjamo slovensko gospodarstvo z evropskim gospodarstvom, v tretjem delu pa smo razgrnili nekatere pomembnejše izide terenske raziskave, ki smo jo opravili med slovenskimi podjetji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

01.12.2000

E-ISSN

3023-9818

Tiskane izdaje ISSN

1854-8040

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

3611-200-136012

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

01.12.2001

Dimenzije

20cm x 27cm x 0,5cm

Kako citirati

(Ed.). (2000). Slovenski podjetniški observatorij 2000 = Slovene entrepreneurship observatory 2000: Vol. SPO 2000. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/151