Slovenski podjetniški observatorij 2002. (2. del)

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Jožica Knez Riedl, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tadej Krošlin, Platform, informacijske tehnologije, d.o.o.; Polona Tominc., Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

podjetniška demografija, davčne spodbude, administrativne obremenitve, zaposlovanje, družbena odgovornost, Companies Demography, Tax Incentives, Administrative Burdens, Employmen, Social Responsibility

Kratka vsebina

Slovenski podjetniški observatorij se neposredno navezuje na Observatory of European SMEs, ki je bil vzpostavljen leta 1993 v okviru Directorate-General XXIII, ker so članice EU-19 spoznale potrebo po usklajenem in enotnem pristopu k raziskovanju malih in srednje velikih podjetij. Poročilo se dela vsako leto in sicer v okrilju European Network for SME Research, ki ga tvorijo neodvisni raziskovalni inštituti s področja podjetništva v članicah. Temeljni cilj evropskega observatorija je izslediti in zbrati podatke in informacije, ki so »skrite« v posameznih državah ter jih dati na voljo ostalim članicam. Slovenski podjetniški observatorij sledi enaki metodologiji. Ob standardnem pregledu stanja slovenskega podjetništva v preteklem letu smo pod drobnogled postavili problematiko davčnih spodbud, administrativnih obremenitev malih in srednje velikih podjetij na področju zaposlovanja ter njihovo družbeno odgovornost. Za te teme smo izvedli terensko raziskavo, v kateri smo analizirali odgovore 1.153 podjetij, ki smo jih pridobili s pomočjo 8.176 odposlanih anket.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

01.12.2002

E-ISSN

3023-9818

Tiskane izdaje ISSN

1854-8040

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-6354-18-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

01.12.2002

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 0,6cm

Kako citirati

(Ed.). (2002). Slovenski podjetniški observatorij 2002. (2. del) (Vol. 2002, 2). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/154