Slovenski podjetniški observatorij 2002. (2. del)

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Jožica Knez Riedl, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tadej Krošlin, Platform, informacijske tehnologije, d.o.o.; Polona Tominc., Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Kratka vsebina

Slovenski podjetniški observatorij se neposredno navezuje na Observatory of European SMEs, ki je bil vzpostavljen leta 1993 v okviru Directorate-General XXIII, ker so članice EU-19 spoznale potrebo po usklajenem in enotnem pristopu k raziskovanju malih in srednje velikih podjetij. Poročilo se dela vsako leto in sicer v okrilju European Network for SME Research, ki ga tvorijo neodvisni raziskovalni inštituti s področja podjetništva v članicah. Temeljni cilj evropskega observatorija je izslediti in zbrati podatke in informacije, ki so »skrite« v posameznih državah ter jih dati na voljo ostalim članicam. Slovenski podjetniški observatorij sledi enaki metodologiji. Ob standardnem pregledu stanja slovenskega podjetništva v preteklem letu smo pod drobnogled postavili problematiko davčnih spodbud, administrativnih obremenitev malih in srednje velikih podjetij na področju zaposlovanja ter njihovo družbeno odgovornost. Za te teme smo izvedli terensko raziskavo, v kateri smo analizirali odgovore 1.153 podjetij, ki smo jih pridobili s pomočjo 8.176 odposlanih anket.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Slovenski podjetniški observatorij 2002. (2. del)
Izdano
2002-12-01

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6354-18-3
COBISS.SI ID
Date of first publication
2002-12-01
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 0,6cm