Premalo razvojno usmerjenih podjetij: GEM Slovenija 2007

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Ksenja Pušnik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

podjetništvo, Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Monitor, Development, Innovation-Orientation, Entrepreneurial Motivation, Globalni podjetniški monitor, razvoj, inovativna naravnanost, podjetniška motivacija

Kratka vsebina

Družbeno, ekonomsko in kulturno okolje v posamezni državi pomembno vpliva na to, koliko posameznikov bo zasnovalo podjetje. Vplivajo pa tudi posameznikova motivacija, znanje in veščine, ki so potrebne za podjetništvo. Stopnja podjetniške aktivnosti v Sloveniji je še vedno relativno nizka. Bolj kot na število podjetnikov moramo svojo pozornost usmeriti na njihovo kakovost. Analiza, predstavljena v pričujoči monografiji, kot tudi rezultati raziskav, opravljenih po svetu v sodelujočih GEM državah in drugje v svetu, kažejo, da se mora podjetniška politika spremeniti od »splošne podjetniške politike« v »podjetniško politiko za rast in razvoj«, saj so podjetja, ki želijo rasti in imajo hkrati tudi objektivne možnosti za rast in širjenje tržišča, redka, hkrati pa imajo zahteve in potrebe, ki jih je treba obravnavati hitro, fleksibilno in učinkovito. »Podjetniška politika za rast in razvoj« mora biti, med drugim, izrazito selektivna, hkrati pa tudi proaktivna v iskanju tistih podjetij oziroma posameznikov v okolju, ki imajo tako motivacijo kot objektivne možnosti za rast in razvoj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

01.10.2008

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6354-76-9

COBISS.SI ID (00)

60616705

Date of first publication (11)

2008

Dimenzije

17cm x 24cm x 1cm

Kako citirati

(Ed.). (2008). Premalo razvojno usmerjenih podjetij: GEM Slovenija 2007: Vol. GEM 2007. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/172