The Pronunciation of English in Slovenia: (English spoken by Slovene learners, its development and factors influencing it)

Avtorji

Klementina Jurančič Petek
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Izgovorjava angleščine v Sloveniji: (Angleščina, ki jo govorijo slovenski učenci, njen razvoj in dejavniki, ki vplivajo nanjo). Monografija z naslovom »Izgovorjava angleščine v Sloveniji« in podnaslovom Angleščina, ki jo govorijo slovenski učenci in dijaki, njen razvoj ter dejavniki, ki vplivajo nanjo avtorice dr. Klementine Jurančič Petek sistematično obravnava izgovorjavo angleščine v slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter natančno opredeljuje dejavnike, ki nanjo vplivajo (npr. vpliv standardne ameriške izgovorjave, če za model vzamemo standardno britansko izgovorjavo, vpliv pisane oblike besede kot posledice oblike testa, da bi bilo mogoče zagotoviti enotnost odgovorov, vpliv testnega položaja ter vpliv materinščine). Vpliv knjižne slovenščine je že bil predmet raziskav (Collins/Šuštaršič/Komar, Srebot Rejec), medtem ko je vpliv slovenskih narečij le delno raziskan. Pričujoče delo se podrobneje posveča vplivom slovenskih narečij na angleščino, ki jo govorijo slovenski učenci in dijaki in z mednarečno primerjavo dokazuje, da takšen vpliv obstaja. Poleg materinščine opozarja na vpliv posameznih narečij materinščine, ga dokazuje in natančno opredeljuje najvidnejše napake ali odstopanja, ki nastanejo kot posledica tega vpliva. Dr. Klementina Jurančič Petek je svojo raziskavo zasnovala na znanstvenih temeljih (načrtovanje eksperimenta z nevronskimi mrežami), dognanja podprla s teoretičnimi utemeljitvami, ki jih predstavi v uvodnem delu in sproti v posameznih poglavjih. Metoda raziskovanja je kontrastivna analiza in analiza napak. Rezultati empiričnega dela kažejo na obsežnost gradiva, ki ga raziskava obravnava. Predstavljeni so v številnih tabelah in slikah. Večplastnost izhodiščnih vzorcev je zahtevala dokajšnjo mero inventivnost pri obdelavi dobljenih podatkov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za The Pronunciation of English in Slovenia:  (English spoken by Slovene learners, its development and factors influencing it)
Izdano
2007-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6320-47-4
COBISS.SI ID
Date of first publication
2007
Dimenzije
17cm x 23cm x 2,6cm