Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja: Slovenski podjetniški observatorij 2009/10

Avtorji

Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec (avtorica in urednica), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Mojca Duh, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Jožica Knez-Riedel, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Romana Korez Vide, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tjaša Štrukelj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Jernej Belak, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Zoran Stamenčić

Kratka vsebina

Slovenski podjetniški observatorij je nastal v letu 1998 po zgledu Observatory of European SMEs in podrobno analizira stanje podjetništva v Sloveniji in primerjalno z EU. Od leta 2008 uspešnost evropskih malih in srednje velikih podjetij spremlja SME Performance Review, ki je nadomestila Evropski observatorij. Ker je SME Performance Review zgrajena na osnovi Akta za mala podjetja, smo v letošnjem letu ustrezno prenovili tudi Slovenski podjetniški observatorij. V monografiji so avtorji posameznih poglavij podrobneje obdelali nekatera izmed desetih načel (področij), ki jih zajema Akt za mala podjetja. V prvem poglavju smo podali kratek oris stanja na področju podjetništva, kot ga lahko razberemo iz ekonomskih in statističnih podatkov. V nadaljevanju pa smo izbrali več tem, ki smo jih podrobneje obdelali. Odločili smo se za proučitev slovenskih hitro rastočih podjetij (gazel), pogojev za nastanek, razvoj in nasledstvo družinskih podjetij, izbranih vidikov institucionalnega okolja, izzivov zagotavljanja finančnih virov, stopnje razvitosti enotnega trga EU, veščin/znanja in inovacij slovenskih MSP, energetske učinkovitosti slovenskih MSP ter internacionalizacije v povezavi z rastjo in konkurenčnostjo MSP.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja: Slovenski podjetniški observatorij 2009/10
Izdano
2010-09-01

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6354-98-1
COBISS.SI ID
Date of first publication
2010-09-01
Dimenzije
17cm x 24cm x 2cm