Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja: Slovenski podjetniški observatorij 2009/10

Avtorji

Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec (avtorica in urednica), Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Mojca Duh, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Jožica Knez-Riedel, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Romana Korez Vide, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tjaša Štrukelj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Jernej Belak, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Zoran Stamenčić

Ključne besede:

podjetniška demografija, Slovenski podjetniški observatorij, SME Performance Review, Akt za mala podjetja, primerjalna analiza, Companies Demography, Slovenian Entrepreneurship Observatory, Small Business Act, Comparative Analysis

Kratka vsebina

Slovenski podjetniški observatorij je nastal v letu 1998 po zgledu Observatory of European SMEs in podrobno analizira stanje podjetništva v Sloveniji in primerjalno z EU. Od leta 2008 uspešnost evropskih malih in srednje velikih podjetij spremlja SME Performance Review, ki je nadomestila Evropski observatorij. Ker je SME Performance Review zgrajena na osnovi Akta za mala podjetja, smo v letošnjem letu ustrezno prenovili tudi Slovenski podjetniški observatorij. V monografiji so avtorji posameznih poglavij podrobneje obdelali nekatera izmed desetih načel (področij), ki jih zajema Akt za mala podjetja. V prvem poglavju smo podali kratek oris stanja na področju podjetništva, kot ga lahko razberemo iz ekonomskih in statističnih podatkov. V nadaljevanju pa smo izbrali več tem, ki smo jih podrobneje obdelali. Odločili smo se za proučitev slovenskih hitro rastočih podjetij (gazel), pogojev za nastanek, razvoj in nasledstvo družinskih podjetij, izbranih vidikov institucionalnega okolja, izzivov zagotavljanja finančnih virov, stopnje razvitosti enotnega trga EU, veščin/znanja in inovacij slovenskih MSP, energetske učinkovitosti slovenskih MSP ter internacionalizacije v povezavi z rastjo in konkurenčnostjo MSP.

Izdano

September 1, 2010

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6354-98-1

COBISS.SI ID (00)

65358849

Date of first publication (11)

2010-09-01

Dimenzije

17cm x 24cm x 2cm

Kako citirati

(Ed.). (2010). Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja: Slovenski podjetniški observatorij 2009/10: Vol. SPO 2009/10. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/179