Theoretische Grundlage der empirischen Literaturwissenschaft

Avtorji

Dejan Kos
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

V znanstveni monografiji Teoretična podlaga empirične literarne znanosti se Dejan Kos ukvarja z vprašanjem, ali je literarno znanost mogoče zasnovati kot empirično družboslovno znanost. V poglavju Empirična literarna znanost avtor najprej predstavi radikalni konstruktivizem oz. interdisciplinaren znanstveni diskurz, ki pojasnjuje razmerja med zaznavo, spoznavo in resničnostjo. Na osnovi teh premis je empirična literarna znanost v svojih izsledkih odvisna od znanstvenega premisleka o kolektivnem védenju, kakor se kaže v sprejetem (in s tem za to znanost relevantnem) družbenem sistemu znanosti. V poglavju Teoretični del literarne znanosti Dejan Kos svoje splošne zaključke prenaša na znanost o literaturi, katere predmet pa niso le literarna dela, temveč t. i. literarno življenje v celoti. To je opredeljeno kot skupek pojavov orientacijskega ravnanja, ki se na literarna besedila nanaša ali jih predpostavlja, ter (na) celoten sklop kognitivno-afektivnih, komunikacijskih in družbenih kontekstov, ki tovrstno ravnanje pogojujejo. S takšno definicijo se literarna znanost uvršča med sociološko usmerjene literarne teorije, njen poglavitni prispevek k aktualni literarnoznanstveni diskusiji pa Kos vidi v boljši organizaciji empiričnega védenja o literarnem življenju in s tem tudi v znanstveno utemeljeni presoji o literaturi in njenih pojavnih oblikah, pa tudi o možnih razsežnostih njene avtonomije. Tretje in četrto poglavje je posvečeno aplikaciji v prejšnjih poglavjih opisane empirične literarne znanosti. Teoretična podlaga empirične literarne znanosti Dejana Kosa je pomemben in izviren prispevek k opredelitvi in definiciji literarne znanosti na Slovenskem, še posebej, ker se loteva v sedanjem mednarodnem znanstvenem diskurzu izredno aktualne problematike in zanjo ponuja utemeljene in z modernimi izsledki podkrepljene rešitve.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Theoretische Grundlage der empirischen Literaturwissenschaft
Izdano
2003-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6320-12-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2003
Dimenzije
16,5cm x 21cm x 1cm