Podjetništvo na prehodu : Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2004

Avtorji

Miroslav Rebernik
Redni profesor
Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Ksenja Pušnik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Kratka vsebina

Raziskava Globalni podjetniški monitor (GEM) v letu 2004, je pokazala nadaljnje upadanje zgodnje podjetniške aktivnosti v Sloveniji. V raziskavi nas sicer predvsem zanima relativna podjetniška naravnanost odraslega prebivalstva in stopnja nastajanja novih in rastočih podjetij ter razlike, ki nastajajo med posameznimi državami. Pod vplivom družbenega, kulturnega in političnega konteksta v posamezni državi deluje splet podjetniških pogojev, ki bistveno vplivajo na odvijanje podjetniškega procesa, iskanje in izkoriščanje podjetniških priložnosti ter na zmogljivost ljudi, da se lotevajo novih podjemov. Pomembno spoznanje te raziskave je, da morajo biti ukrepi ekonomske politike na področju pospeševanja podjetništva, nujno prilagojeni nacionalnim pogojem, gospodarske in politične ukrepe pa je treba oblikovati tako, da omogočajo nastajanje in komercializacijo idej podjetnih posameznikov. Spodbujanje podjetništva in ustvarjanje podjetniške klime za nastajanje novih ter rast obstoječih podjetij je dolgoročen proces in izsledki raziskav tudi kažejo, da je vključevanje v podjetništvo posledica dejavnikov, ki so v veliki meri strukturne narave in kulturno pogojeni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Podjetništvo na prehodu : Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2004
Izdano
2005-03-01

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6354-54-X
COBISS.SI ID
Date of first publication
2005-03-01
Dimenzije
17cm x 24cm x 0,5cm