Slovenian Entrepreneurship Observatory 2002

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Jožica Knez Riedl, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tadej Krošlin, Platform, informacijske tehnologije, d.o.o.; Igor Rižner (prevajalec); Michael Manske (prevajalec)

Kratka vsebina

Slovenski podjetniški observatorij 2002. Ta observatorij podaja pregled in analizo trenutnega stanja v slovenskih malih in srednje velikih podjetij v letu 2001 v primerjavi s položajem MSP v Evropski uniji. Pri tem so bili uporabljeni podatki  zbrani v Observatoriju evropskih MSP, skupaj z njeno osnovno metodologijo, ki je sestavljena iz treh področij: standardne teme vključene v poročilo vsako leto, posebne poglobljene študije izbranih področij posameznega leta, in razne druge teme, ki se občasno spreminjajo, ali pomenijo dopolnitev obstoječih pomembnejših tem. Predstavljeni observatorij podaja standardni pregled slovenskega podjetništva v letu 2001 in podroben opis dogajanja na treh področjih: davčne spodbude, administrativna bremena za mala in srednje velika podjetja na področju zaposlovanja ter družbena odgovornost. Izvedena raziskava je temeljila na 1.153 analiziranih odgovorih, ki so bili pridobljeni s pošiljanjem 8.176 vprašalnikov. Študija je med drugim pokazala, da so slovenska mala in srednje velika podjetja pogosteje vključena v družbeno odgovorno dejavnost kot so evropska, kakor tudi, da skoraj polovica malih podjetij ne vlaga v raziskave in razvoj. Pokazala pa je tudi zelo visoka administrativna bremena, s katerimi se soočajo mala in srednje velika podjetja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Slovenian Entrepreneurship Observatory 2002
Izdano
2003-04-01

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10
961-6354-27-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2003-04-01
Dimenzije
21cm x 29,7cm x 0,2cm