Slovenian Entrepreneurship Observatory 2003

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Jožica Knez Riedl, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Tadej Krošlin, Platform, informacijske tehnologije, d.o.o.; Silvo Dajčman, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

podjetniška demografija, financiranje MSP, žensko podjetništvo, grozdenje, okoljska odgovornost, Companies Demography, Financing SMEs, Female Entrepreneurship, Clustering, Environmental Responsibility

Kratka vsebina

Slovenski podjetniški observatorij 2003. Monografija Slovenski podjetniški observatorij 2003 je sestavljena iz več raziskovalnih področij. V prvem delu je podan pregled trenutne stopnje podjetništva, ki je pripravljen na osnovi ekonomskih in statističnih podatkov. Razumevanje o tem, kaj se dogaja s slovenskimi podjetji, je pomembno ne samo zaradi izvajanja ustrezne nacionalne ekonomske politike, ampak tudi, da bi ugotovili prednosti in slabosti slovenskih podjetij in v primerjavi s podjetjih iz drugih evropskih držav. Če se želi Slovenija pridružiti najbolj razvitim evropskim državam, bo namreč morala pospešiti svojo gospodarsko rast. Drugi del monografije sestavlja več tem, ki temeljijo na primarni raziskavi vzorca 672 podjetij. Tako so vanj vključene naslednje teme: proučevanje odnosa med bankami in malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) z vidika financiranja, proučevanje ženskega podjetništva, možnosti grozdenja ter značilnosti okoljske odgovornosti podjetij in razvoja kompetenc.

Izdano

October 1, 2004

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-6354-46-9

COBISS.SI ID (00)

53573121

Date of first publication (11)

2004-10-01

Dimenzije

21cm x 29,7cm x 0,2cm

Kako citirati

(Ed.). (2004). Slovenian Entrepreneurship Observatory 2003: Vol. SPO 2003. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/155