Osnove turističnega vodenja: Učbenik

Avtorji

Igor Rajner
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
Mitja Gorenak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-8786-1959

Ključne besede:

turizem, vodenje, turistični vodnik, destinacije, doživetja

Kratka vsebina

Učbenik Osnove turističnega vodenja predstavlja zbirko petih poglavji, v katerih se študentje seznanijo s povsem praktičnimi pristopi k turističnemu vodenju. Prvo poglavje se osredotoča na pripravo itinerarija, s tehničnim pristopom se tako razdeli besedno bogat turistični program v logistično rešitev primerno za turističnega vodnika ali vodnico. Drugo poglavje se osredotoča na pripravo materialov, kjer je poudarek na pravilnem pristopu k iskanju ustrezne literature. Ker so zgolj podatki lahko suhoparni dodajamo tretje poglavje, kjer iz podatkov tvorimo zgodbe, ki so za turizem še kako pomembne. Četrto poglavje predstavljajo podporni materiali vodenju, ki obogatijo izkušnjo potnikov na potovanju. Zadnje peto poglavje zaokrožuje celoto, saj dodaja vpogled v preštevilne situacije, ki jih ni mogoče predvideti a ravno v teh se mora turistični vodnik ali turistična vodnica še toliko bolj izkazati. Celoten učbenik je zasnovan tako, da so vsebine močno prepletene s številnimi vajami in primeri, ki bodo študentom omogočili poglobljeno razumevanje izbranih vsebin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Igor Rajner, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Predavatelj Igor Rajner je profesor nemškega jezika in dolgoletni turistični vodnik. Kot profesor nemškega jezika poučuje v osnovni šoli, predhodno je poučeval tudi v srednji šoli in v izobraževanju odraslih. V zadnjih letih se posveča tako svoji strokovni karieri kot tudi turističnemu vodenju. Skupine turistov redno spremlja po številnih destinacijah znotraj Evrope kot tudi drugod po svetu. Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru se je pridružil v letu 2021, kjer poučuje predmet Lokalni vodnik in turistični vodnik.

Brežice, Slovenija. E-pošta: igor.rajner@um.si

Mitja Gorenak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

izr. prof. dr. Mitja Gorenak se v zadnjih nekaj letih posveča predvsem akademski karieri, in sicer na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, kjer predava predmete s področja managementa človeških virov in turističnega vodenja, je tudi redni gostujoči profesor na University of Lapland na Finskem, kjer je nosilec obveznega predmeta Človeški kapital v turizmu (ang. Human Capital in Tourism) na angleškem magistrskem študijskem programu, imenovanem Turizem, kultura in mednarodni management (ang. Tourism, Culture and International Management).

Brežice, Slovenija. E-pošta: mitja.gorenak@um.si

Prenosi

Izdano

29.11.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-671-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

29.11.2022

Kako citirati

Osnove turističnega vodenja: Učbenik. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ft.5.2022