Active and Inclusive Teaching of Literacy and Communication Skills for Enhanced Employment and Sustainable Economic Growth

Avtorji

Jasna Potočnik Topler (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-1138-3815
Mojca Kompara Lukančič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-2368-4161

Ključne besede:

vključujoče poučevanje, potopisno pripovedništvo, gibanje, znakovni jeziki in neverbalna komunikacija, učni načrt

Kratka vsebina

Aktivno in vključujoče poučevanje bralne pismenosti in komunikacijskih spretnosti za večjo zaposljivost in trajnostno gospodarsko rast. Monografija predstavlja del raziskovalnega dela v okviru projekta nalovljenega "AKTIVNO IN VKLJUČUJOČE POUČEVANJE BRALNE PISMENOSTI IN KOMUNIKACIJSKIH SPRETNOSTI ZA VEČJO ZAPOSLJIVOST IN TRAJNOSTNO GOSPODARSKO RAST (IN-COMM GUIDE) in poudarja pomembnost komunikacijskih veščin tako za poslovni uspeh kot osebnostni razvoj. Te veščine niso pomembne le za akademski napredek, temveč tudi v poklicnem okolju, kjer delodajalci aktivno iščejo kandidate, ki jih obvladajo. Korenine teh veščin izhajajo iz predpostavke, da sta praksa in izkušnje ključna za njihovo pridobitev. Monografija predstavlja enega od rezultatov projekta Erasmus+, financiranega s strani Evropske unije, ki ga je nadzorovala slovenska nacionalna agencija CMEPIUS. Projekt je vključeval konzorcij institucij, med katerimi so Univerza v Mariboru, Univerza za uporabne znanosti Zwickau, Univerza v Pulju in Univerza v Vidmu. Cilj projekta je bil razviti učna načrta za poučevanje komunikacijskih veščin, s čimer se želi izboljšati pripravljenost študentov za vstop na trg dela, pri čemer se poudarja pomen neverbalne komunikacije in jezikovnih spretnosti, še posebej angleščine. V monografiji se poudarek na inovativnih didaktičnih metodah, medkulturni komunikaciji in dobrobiti študentov prepletajo. Pozornost pa je usmerjena tudi k osveščanju o neverbalni komunikaciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Jasna Potočnik Topler (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Dr. Jasna Potočnik Topler je izredna profesorica za področje turizma in lektorica za angleški jezik. Njeno raziskovanje je večdisciplinarno in vključuje turizem, kulturni turizem s svojimi podvrstami, komuniciranje v turizmu in izobraževanje za turizem. Je avtorica več knjig, znanstvenih člankov, gostujočih predavanj na tujih univerzah (npr. Plymouth, Videm, Perugia, Zagreb itd.) in na konferencah ter članica uredniških odborov različnih znanstvenih in strokovnih revij. Vključena je v različne domače in mednarodne raziskovalne in aplikativne projekte, ki jih vodi ali v njih sodeluje. Pravkar je zaključila dva mednarodna projekta, sodeluje pa v bilateralnem projektu s Hrvaško in v Erasmus+ projektu Edu fit.

Brežice, Slovenija. E-pošta: jasna.potocnik1@um.si

Mojca Kompara Lukančič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Dr. Mojca Kompara Lukančič je docentka na Univerzi v Mariboru, kjer poučuje angleški in italijanski jezik ter zunanja prevajalka na Ministrstvu za notranje zadeve RS z dolgoletnimi izkušnjami doma in v tujini. Njeno široko raziskovalno področje zajema slovaropisje, krajšave, jezikovne tehnologije ter dvojezičnost in prevajanje. V okviru svoje akademske poti je pripravila 4 terminološke slovarje ter vodila 6 raziskovalnih projektov, med slednjim je tudi priprava slovarskega portala Slovarji.si. Ko gostujoča profesorica je gostovala na Univerzi v Pulju, Pekingu, Bangkoku, Pragi, Basovu, Bariju, Estorilu ter Tromsu.

Brežice, Slovenija. E-pošta: mojca.kompara@um.si

Prenosi

Izdano

03.01.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-813-0

COBISS.SI ID (00)

177492227

Date of first publication (11)

03.01.2024

Kako citirati

Active and Inclusive Teaching of Literacy and Communication Skills for Enhanced Employment and Sustainable Economic Growth. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ft.1.2024