Ljudje v turizmu: Izbrana poglavja iz managementa človeških virov v turizmu

Avtorji

Mitja Gorenak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-8786-1959

Kratka vsebina

Management človeških virov je kompleksen preplet dejavnosti, ki jih morajo izvajati managerji, da lahko optimizirajo delovanje celotne organizacije. V kolikor gre za organizacijo v storitvenem sektorju, kamor prištevamo turizem, so zadeve še nekoliko bolj zapletene, saj je uspešnost odvisna od direktnega zadovoljstva uporabnika storitve. V knjigi se prepletajo poglavja, vezana na področje managementa, kot tudi bolj sociološko in psihološko obarvane tematike. Tako knjigo pričenjamo s poglavjem o vrednotah posameznika, iz katerih kasneje sledijo vrednote organizacije. Obe tematiki sta neločljivo povezani s preostalimi, saj predstavljata temelj delovanja posameznika in sleherne organizacije. Sledita poglavji o organizacijski kulturi in družbeni odgovornosti, ki izkazujeta tako imenovani »modus operandi« organizacije. Sledijo poglavja o kompetencah, vodenju in ocenjevanju delovne uspešnosti, ki govorijo o odnosu med posameznikom in organizacijo. Knjigo zaključujejo tri poglavja, vezana predvsem na trenutne operativne zahteve v organizaciji, in sicer poglavja o pripadnosti, motivaciji in medgeneracijskem managementu v organizaciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Mitja Gorenak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Mitja Gorenak je doktoriral iz področja managementa človeških virov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Trenutno je zaposlen na Fakulteti za turizem, članici Univerze v Mariboru. Svoj čas posveča raziskovanju na področju človeških virov; je specializiran za človeške vire v turističnem sektorju s posebnim zanimanjem za vrednote, kompetence in etično ravnanje posameznikov. Že nekaj let sodeluje z različnimi organizacijami v turističnem sektorju, ki jim pomaga na področju človeških virov. Prav tako je turistični vodnik s licenco pri Gospodarsko Zbornici Slovenije.

Brežice, Slovenija. E-pošta: mitja.gorenak@um.si

Naslovnica za Ljudje v turizmu: Izbrana poglavja iz managementa človeških virov v turizmu
Izdano
2020-08-31

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-369-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2020-08-31