Filmski turizem in turizem popularne kulture

Avtorji

Maja Turnšek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0001-9367-9427

Ključne besede:

filmski turizem, turizem popularne kulture, podoba destinacije, destinacijski management, zgodbarjenje v turizmu

Kratka vsebina

Monografija kritično reflektira aktualno raziskovanje filmskega turizma. Čez analizo presekov zgodovinskih, disciplinarnih in predvsem paradigmatskih razlikovanj identificira štiri osrednja polja raziskovanja. Poenostavljeno jih lahko razdelimo glede na njihovo osrednje raziskovalno vprašanje, s tem pa tudi teoretsko podstat in raziskovalne metode vsakega izmed pristopov: (a) Kaj mediji počnejo s turisti? (b) Kaj (potencialni) turisti počnejo s filmi? (c) Kaj akterji destinacije počnejo filmom in turistom? Ter končno (d) Kako celostno zaobjeti kompleksno soodvisnost med mediji, turisti in destinacijo? Avtorica čez poglobljeno analizo vsakega izmed pristopov identificira predvsem slepe pege v aktualnem raziskovanju in teoretski imaginaciji filmskega turizma in popularne kulture. Pri tem čez celotno monografijo zagovarja tezo, da lokalne turistične skupnosti niso ne pasivne in ne brez moči vplivanja v današnjem medijatiziranem svetu. Nasprotno: gre za soodvisen odnos ustvarjanja kraja, kjer je v analizo v prvi vrsti treba vključevati družbeno konstrukcijo prostora in s tem vlogo destinacijskega managementa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Maja Turnšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Izr. prof. dr. Maja Turnšek je trenutno prodekanka za raziskovanje na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Njeno ozadje je v komunikologiji: leta 2011 je doktorirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani pod mentorstvom akad. prof. dr. Slavka Splichala in prof. dr. Nicholasa Jankowskega. Svojo akademsko pot je nato nadaljevala v turističnih študijah. Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru pokriva interdisciplinarna polja komunikacije in turizma. Raziskovalno posega v področja psihologije komuniciranja v turizmu, politične ekonomije novih medijev v turizmu in preseka komunikacije, turizma in podnebnih sprememb.

Brežice, Slovenija. E-pošta: maja.turnsek@um.si

Izdano

19.01.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-558-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

19.01.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-559-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

19.01.2022

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1.2cm

Kako citirati

Filmski turizem in turizem popularne kulture. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ft.1.2022