Literarni turizem in priložnosti za njegov razvoj v Sloveniji: Louis Adamič – pisatelj z zgodbo, ki povezuje Slovenijo, Balkan in Združene države Amerike

Avtorji

Jasna Potočnik Topler
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Ključne besede:

literarni turizem, literarna dediščina, dediščinski turizem, kulturni turizem, Louis Adamič, slovenska književnost, ameriška književnost, podoba destinacije

Kratka vsebina

V znanstveni monografiji Literarni turizem in priložnosti za njegov razvoj v Sloveniji: Louis Adamič – pisatelj z zgodbo, ki povezuje Slovenijo, Balkan in Združene države Amerike predstavljamo literarni turizem z vidika analize in vrednotenja literarne dediščine ter pišemo o njeni umestitvi v turistično ponudbo. Prinašamo pregled temeljne znanstvene in strokovne literature področja in pojasnjujemo, kako se književnost umešča v kontekst turizma, literarnega turizma in doživljanja kulture. Gre za monografijo, ki se osredinja na dela Louisa Adamiča (1898–1951), še posebej na njegova romana Vrnitev v rodni kraj (angl. The Native’s Return) in Moja rojstna dežela (angl. My Native Land). V njima se prepletajo področja turizma, literarne teorije in književnosti. Monografija kot vir nadaljnjega razvoja literarnega turizma v Sloveniji analizira in vrednoti literarno dediščino Louisa Adamiča. V knjigi so prav tako ponujena priporočila, kako dediščino obravnavanega avtorja aktivneje vključiti v turistično ponudbo – predstavljeni so koncepti literarnega turizma z metodologijo področja, kar je lahko vodilo upravljalcem turističnih destinacij in drugim turističnim deležnikom pri snovanju novih turističnih proizvodov ali pri nadgradnji obstoječih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jasna Potočnik Topler, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Jasna Potočnik Topler je zaključila študij angleškega jezika in novinarstva na Univerzi v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala. Trenutno je na Univerzi v Mariboru izvoljena v naziv docentke za angleško in ameriško književnost ter izredne profesorice za področje turizma. Njeno raziskovanje je večdisciplinarno in vključuje kulturni turizem s svojimi podvrstami, jezike, književnost, turistični in medijski diskurz in sporočanje. Je avtorica več knjig, znanstvenih člankov, gostujočih predavanj na tujih univerzah in na konferencah ter članica uredniških odborov različnih znanstvenih in strokovnih revij. Vključena je v različne domače in mednarodne raziskovalne in aplikativne projekte.

Brežice, Slovenija. E-pošta: jasna.potocnik1@um.si

Izdano

25.11.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-407-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-407-1

COBISS.SI ID (00)

37902851

Date of first publication (11)

25.11.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 20,00 €

Mehka vezava 20,00 €

ISBN-13 (15)

978-961-286-408-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-407-1

COBISS.SI ID (00)

37905155

Date of first publication (11)

25.11.2020

Dimenzije

16,5cm x 23,5cm x 1cm

Kako citirati

Literarni turizem in priložnosti za njegov razvoj v Sloveniji: Louis Adamič – pisatelj z zgodbo, ki povezuje Slovenijo, Balkan in Združene države Amerike. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/519