Responsible Hospitality: Inclusive, Active, Green

Avtorji

Mitja Gorenak (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-8786-1959
Andreja Trdina (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-0511-2859

Ključne besede:

gostoljubnost, odgovornost, dostopni turizem, aktivi turizem, športni turizem, zeleno, lokalno

Kratka vsebina

Odgovorno gostoljublje: vključujoče, aktivno, zeleno. Knjiga razširja doseg turističnih študij z zagotavljanjem celovitih in temeljitih pregledov številnih vprašanj, povezanih z odgovornim razvojem turizma. Zbornik prispevkov obravnava odgovorno gostoljubnost široko in v skladu s skrbmi za družbeno, kulturno, gospodarsko in naravno okolje. S tem ponuja distinktiven in uravnotežen pregled tako teoretičnih vprašanj kot praktičnih primerov. Izhajajoč iz predpostavke, da so zaveze glede dostopnosti in socialne vključenosti ultimativni referenčni okvir za odgovoren razvoj turizma danes, zbornik v prvem delu najprej predstavlja prispevke o dostopnem turizmu in zagotavljanju socialne trajnosti turizma prek načel vključevanja vseh družbenih skupin. V kontekstu povečanega povpraševanja po vseobsegajočih in poglobljenih izkušnjah prispevki, predstavljeni v drugem delu, prispevajo k razumevanju aktivnega turizma in športnega turizma. V zadnjem delu pa avtorji prispevkov preučujejo tudi vprašanja razvoja odgovornega turizma v okviru zelenega, zdravega in lokalnega iz treh različnih perspektiv: perspektive (vedenja) turistov, lokalnih ponudnikov (storitev) in na nivoju upravljanja. Splošni cilj knjige je oblikovati vizijo gostoljubnosti, ki deluje na način, ki podpira ljudi in skupnosti, spodbuja odgovorno okoljsko potrošnjo in je družbeno vključujoč.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mitja Gorenak (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Maribor, Slovenija. E-pošta: mitja.gorenak@um.si.

Andreja Trdina (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Maribor, Slovenija. E-pošta: andreja.trdina@um.si.

Prenosi

Izdano

26.12.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-226-8

DOI (06)

10.18690/978-961-286-226-8

COBISS.SI ID (00)

95860993

Date of first publication (11)

21.12.2018

Kako citirati

Responsible Hospitality: Inclusive, Active, Green. (2018). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/381