Tourism and Development 2017: Active & Sports Tourism: Feel the Freedom of the Water: Knjiga povzetkov

Avtorji

Mitja Gorenak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-8786-1959
Andreja Trdina
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-0511-2859

Ključne besede:

mednarodna konferenca, turizem, aktivni turizem, športni turizem, dostopni turizem

Kratka vsebina

Turizem in razvoj 2017: Aktivni in športni turizem: Občuti svobodo vode. Pod naslovom Turizem in razvoj 2017 - aktivni in športni turizem: občuti svobodo vode je bila izvedena 4. mednarodna znanstvena konferenca, ki jo organizirajo tri partnerske fakulete, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Fakulteta za šport in turizem Univerza Educons iz Novega Sada in Poslovna šola Libertas iz Zagreba. Pričujoči zbornik razširjenih povzetkov predstavlja bogat nabor več kot 25 različnih prispevkov v okviru treh opredeljenih tematik, ki so bile obravnavane na konferenci. Uvodni del predstavljajo krajše misli vabljenih predavateljev, ki so vsak zase ponudili izhodišča in naslovili ključne dileme posameznega sklopa. Prvi sklop tako predstavljajo razširjeni povzetki s področja aktivnega turizma, ki obravnavajo raznolike vidike aktivnega preživljanja prostega časa, ki se v turizmu postavlja vse bolj v ospredje. Drugi tematski sklop zaobjema razširjene povzetke na temo športnega turizma, specifične vrste turizma, ki se ob rasti obiska športnih prireditev na eni strani in športnega udejstvovanja posameznikov na drugi strani, pospešeno razvija. V zadnji tretji tematski sklop pa so vključeni razširjeni povzetki prispevkov o dostopnem turizmu, danes prav tako vedno bolj pomembnem področju, ki izhaja iz načel zagotavljanja enakih možnosti in spodbujanja socialne vključenosti v turizmu. Vsi prispevki podajajo raziskovalne poglede na izbrane tematike in dopolnjujejo znanstveni spekter turizma na posameznih področjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mitja Gorenak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice, Slovenija. E-pošta: mitja.gorenak@um.si.

Andreja Trdina, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice, Slovenia. E-pošta: andreja.trdina@um.si.

Prenosi

Izdano

27.11.2017

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-121-6

DOI (06)

10.18690/978-961-286-121-6

Date of first publication (11)

27.11.2017

Kako citirati

Tourism and Development 2017: Active & Sports Tourism: Feel the Freedom of the Water: Knjiga povzetkov. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/301