Po poti modre frankinje: Modra frankinja kot osnova vinskega turizma v Sevnici

Avtorji

Jasna Potočnik Topler (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
Andrej Lisec (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
https://orcid.org/0000-0003-2472-8752

Ključne besede:

vinski turizem, vinska pot, vino, modra frankinja, Sevnica

Kratka vsebina

Vse več destinacij vidi svojo priložnost preboja na trg skozi vinski turizem. Oblikujejo se novi produkti, sklepajo nova partnerstva in tržijo nova doživetja. V sklopu Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK) 2016-2020 se je skupina študentov različnih fakultet Univerze v Mariboru v sodelovanju Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica lotila priprave nove vinske poti, ki bo v ospredje postavila modro frankinjo. Vinogradnike, vinarje, gostinske in nastanitvene obrate, lokalne kulturne in naravne znamenitosti ter druge privlačnosti Občine Sevnica smo združili pod enim imenom - “Modra vinska pot.” Gre za ime, ki v slovenskem jeziku nosi dva pomena. Če ga razumemo dobesedno, pomeni modro barvo grozdne kožice modre frankinje. Hkrati  pa “modro” razumemo tudi kot modrost in odgovornost. Monografija predstavlja Sevnico, njeno zgodovino in značilnosti. Opredeljena je turistična ponudba območja in podrobneje predstavljen vinski turizem na izbrani destinaciji. Oblikovana je nova vinska pot, ki med seboj povezuje lokalne pridelovalce vina iz modre frankinje, ne manjkajo pa niti gostilne in restavracije, ki modro frankinjo uporabljajo kot sestavino svojih jedi. Povezovanje lokalnih ponudnikov in njihovo tesno sodelovanje tako pri realizaciji projekta kot njegovem nadaljnjem nadgrajevanju je bistveno za prepoznavnost Sevnice po produktih, ustvarjenih iz modre frankinje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Jasna Potočnik Topler (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Doc. dr. Jasna Potočnik Topler je dodiplomski študij angleškega jezika in novinarstva zaključila na Univerzi v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala. Na Univerzi v Mariboru je zaposlena na Fakulteti za turizem kot docentka za področji turizma ter angleške in ameriške književnosti ter kot lektorica za angleški jezik. Poleg pedagoškega udejstvovanja interdisciplinarno raziskuje na področjih kulturnega turizma, jezikov, medijskega diskurza in komuniciranja. Je avtorica več monografij in člankov. Vključena je v več projektov z mednarodnim in lokalnim okoljem ter s študenti.

Brežice, Slovenija, e-pošta: jasna.potocnik1@um.si

Andrej Lisec (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Celje, Slovenija, e-pošta: andrej.lisec@um.si

Izdano

22.10.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-307-4

DOI (06)

10.18690/978-961-286-307-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

22.10.2019

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: MOBI

MOBI

Dimenzije

Kako citirati

Po poti modre frankinje: Modra frankinja kot osnova vinskega turizma v Sevnici. (2019). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/439