Management in teorija organizacij: Učbenik

Avtorji

Gregor Jagodič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-1906-7611
Mitja Gorenak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-8786-1959

Ključne besede:

organizacija, vodenje, management, ljudje, kadri

Kratka vsebina

Učbenik Management in teorija organizacij predstavlja zbirko skupaj desetih poglavji, skozi katere bodo študentje pridobili pregled nad osnovo razumevanja managementa in teorije organizacij v turizmu. Uvodna tri poglavja so osredotočena predvsem na organizacijo in koncepte organizacije v turizmu. Tako se v prvem poglavju osredotočamo na evolucijski pogled, kako smo sploh prišli do organizacij, v drugem analiziramo, kako je turistični sistem vezan na organizacijsko delovanje in v tretjem poglavju zelo ozko analiziramo specifike prav turističnega sistema in kodiranja, ki se v sistemu uporablja. Nadalje se poglavja osredotočajo bolj na managerske vsebine, ki so kljub vsemu prepletena s primeri, ki so direktno vezani na turizem. Tako v poglavjih najdemo osnovno predstavitev kaj je management in kdo je manager, kakšne so vloge in naloge managerja in celoto zaključimo z zapletenim odnosom med managementom in etiko. Celoten učbenik je zasnovan tako, da so vsebine močno prepletene s številnimi vajami in primeri, ki bodo študentom omogočili poglobljeno razumevanje izbranih vsebin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Gregor Jagodič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

doc. dr. Gregor Jagodič vidi podjetništvo kot način življenja in zato na podjetne pristope tudi strogo prisega. Skozi svojo dolgoletno prakso skuša združiti podjetniško in akademsko kariero in sicer na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, kjer predava predmete s področja podjetništva, organizacije in managementa. Je redni gostujoči profesor na Ss. Ciril & Methodius University Skopje v Makedoniji, kjer je soizvajalec predmeta Podjetništvo, in sodeluje z njihovim univerzitetnim Start-up centrom.

Brežice, Slovenija. E-pošta: gregor.jagodic1@um.si

Mitja Gorenak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

izr. prof. dr. Mitja Gorenak se v zadnjih nekaj letih posveča predvsem akademski karieri, in sicer na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, kjer predava predmete s področja managementa človeških virov in turističnega vodenja, je tudi redni gostujoči profesor na University of Lapland na Finskem, kjer je nosilec obveznega predmeta Človeški kapital v turizmu (ang. Human Capital in Tourism) na angleškem magistrskem študijskem programu, imenovanem Turizem, kultura in mednarodni management (ang. Tourism, Culture and International Management).

Brežice, Slovenija. E-pošta: mitja.gorenak@um.si

Prenosi

Izdano

15.11.2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-665-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

15.11.2022

Kako citirati

(Ed.). (2022). Management in teorija organizacij: Učbenik. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ft.9.2022