Turizem in blaženje podnebnih sprememb: Oblikovanje modela ocene ogljičnega odtisa turistov, ki prenočijo v Sloveniji, in priporočil za zmanjševanje ogljičnega odtisa v slovenskem turizmu

Avtorji

Maja Turnšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0001-9367-9427
Tjaša Pogačar (ur.)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-1047-0121

Ključne besede:

podnebne spremembe, ogljični odtis, ukrepi blaženja podnebnih sprememb, prevoz, nastanitve, doživetja, prehrana turistov

Kratka vsebina

Pričujoča monografija je rezultat projekta »CRP V7-2128 Podnebne spremembe in trajnostni razvoj turizma v Sloveniji«. Gre za ciljni raziskovalni projekt, namenjen oblikovanju strateških predlogov ukrepov za zmanjševanje ogljičnega odtisa slovenskega turizma in njegovo prilagajanje na podnebne spremembe na podlagi dejanskih podatkov in poglobljenega modela, ki vključuje specifičnosti zbiranja podatkov o turizmu v Sloveniji. V monografiji so predstavljeni rezultati, ki naslavljajo naslednje cilje projekta: 1. Oblikovanje in testiranje modela ocene ogljičnega odtisa turistov, ki prenočijo v Sloveniji, na ravni destinacij s podanimi prvimi rezultati; 2 Oblikovanje strateških priporočil na ravni države, občin in javnih ter zasebnih ponudnikov z ukrepi v namen spremljanja in zmanjševanja ogljičnega odtisa slovenskega turizma. Rezultati naslavljajo doseganje ciljev Pariškega podnebnega sporazuma, Evropske zelene direktive, Strategije Slovenije 2030, Načrta za okrevanje in odpornost in Strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022 – 2028. Končna priporočila prispevajo k trajnostnemu razvoju slovenskega turističnega gospodarstva in utrjevanju Slovenije kot zelene destinacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Maja Turnšek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Izr. prof. dr. Maja Turnšek je zaposlena na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Njeno ozadje je v komunikologiji: leta 2011 je doktorirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s temo o vzpostavljanju javne razprave o globalnih javnih problemih vključujoč podnebne spremembe. Svojo akademsko pot je nato nadaljevala v turističnih študijah. Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru pokriva interdisciplinarna polja komunikacije in turizma. Raziskovalno posega v področja psihologije komuniciranja v turizmu, politične ekonomije novih medijev v turizmu in preseka komunikacije, turizma in podnebnih sprememb.

Brežice, Slovenija. E-pošta: maja.turnsek@um.si

Tjaša Pogačar (ur.), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Tjaša Pogačar je po izobrazbi univ. dipl. meteorologinja, ki je na Biotehniški fakulteti doktorirala s področja agrometeorologije. Tu je tudi zaposlena na mestu visokošolske učiteljice kot docentka s področja klimatologije. Vodi manjšo skupino za agrometeorologijo na Oddelku za agronomijo, Katedri za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja. Predava osnove meteorologije, biometeorologijo in klimatologijo. Z omenjenimi področji se ukvarja tudi raziskovalno, s poudarkom na vplivih podnebnih sprememb na kmetijstvo in ljudi. V zadnjih večjih projektih je raziskovala vpliv vročinskega stresa na počutje in storilnost delavcev, ranljivost kmetijstva na podnebne spremembe ter vpliv podnebnih razmer na turistični sektor.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tjasa.pogacar@bf.uni-lj.si

Prenosi

Izdano

28.06.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-869-7

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

WTHC

Date of first publication (11)

28.06.2024

Kako citirati

Turizem in blaženje podnebnih sprememb: Oblikovanje modela ocene ogljičnega odtisa turistov, ki prenočijo v Sloveniji, in priporočil za zmanjševanje ogljičnega odtisa v slovenskem turizmu. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ft.3.2024