Podeželje in razvoj gastronomije v Sloveniji: Teritorialne kolektivne blagovne znamke po modelu 'Izvorno slovensko' v letu 2020

Avtorji

Tanja Lešnik Štuhec (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Ključne besede:

teritorialne kolektivne blagovne znamke, model Izvorno slovensko, trajnostni razvoj podeželja, gastronomija, kratke dobaviteljske verige, od njive do krožnika, destinacija, kakovost, poreklo-izvor

Kratka vsebina

V publikaciji so predstavljena znanstvena izhodišča in pomen vzpostavljanja teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk po modelu Izvorno slovensko za razvoj slovenskega podeželja ter gradnje gastronomskega turizma, ki temelji na kratkih dobavnih poteh od njive do krožnika in vzpostavlja sistem kakovosti in izvora živil ter gradiv tudi za vse spremljajoče dejavnike, ki družno gradijo gastronomsko podeželsko turistično destinacijo. Model temelji na sistematičnem povezovanju, gradnji sistema ocenjevanja in vizualne podobe kolektivne blagovne znamke, usposabljanju, svetovanju, ocenjevanju kakovosti, podeljevanju pravice do uporabe certifikata, vzpostavljanju sistema trženja, prodaje, logistike in zagotavljanja nenehne kakovosti skozi načrtovano spremljanje kakovosti in izvora produktov. Na prvem nivoju gradimo primarno ponudbo, in sicer usposabljamo in svetujemo ponudnikom pridelkov in živilskih izdelkov, da le-ti zgradijo zgodbe z lokalno dodano vrednostjo, ki jih lahko v jedi vključijo gostinci. Na drugem nivoju ustvarjamo lokalno prepoznavno ponudbo nastanitvenih kapacitet, gastronomskih prireditev in doživetij. Tretji nivo je namenjen ambasadorjem kolektivne blagovne znamke, ki pod eno streho združujejo več omenjenih aktivnosti in sprejemnim turističnim agencijam. Četri nivo je namenjen gradnji portala, ki omogoča komuniciranje med deležniki znotraj destinacije in pritegne pozornost zahtevnih raziskovalcev gastronomije, ki so za izjemna butična doživetja pripravljeni nameniti svoj čas in denar. Vse aktivnosti so usklajene z aktivnostmi Slovenske turistične organizacije in MGRT in odlična popotnica za Slovenija – Evropska gastronomska regija Evrope 2021.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tanja Lešnik Štuhec (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec ima izkušnje z vodenjem in tvornim sodelovanjem v raziskovalnih, svetovalnih in projektih z neposrednim učinkom na gospodarstvo. Proučuje področja trajnostnega razvoja družbeno odgovornih destinacij in njihovih deležnikov. Po modelu Izvorno slovensko, katerega avtorica je, nastaja 12 kolektivnih blagovnih znamk v Sloveniji. Kot predavateljica na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru predava predmete, ki se nanašajo na trajnostni razvoj turizma, destinacijski management ter razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženje. Aktivno sodeluje v projektu Turizem 4.0, je članica skupine za razvoj Pohorja in vodi aktivnosti razvoja in trženja ponudbe omenjenih znamk.

Brežice, Slovenija. E-pošta: tanja.lesnik@um.si

Prenosi

Izdano

09.03.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF (Celotna knjiga)

PDF (Celotna knjiga)

ISBN-13 (15)

978-961-286-431-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

09.03.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava 32,00 EUR

Trda vezava 32,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-430-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

09.03.2021

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 5cm

Kako citirati

Podeželje in razvoj gastronomije v Sloveniji: Teritorialne kolektivne blagovne znamke po modelu ’Izvorno slovensko’ v letu 2020. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-431-6