Spretnosti za uspeh na delovnem mestu: Učbenik

Avtorji

Tomi Špindler
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-2503-8895
Mitja Gorenak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-8786-1959

Ključne besede:

organizacija, vodenje, management, ljudje, kadri

Kratka vsebina

Učbenik Spretnosti za uspeh na delovnem mestu predstavlja zbirko skupaj osmih poglavji, skozi katere bodo študentje prejeli določena znanja, ki jih potrebujejo pri izbiri sebi primernega dela. Najprej mora posameznik dobro poznati kakšna znanja in sposobnosti, torej kakšne kompetence so zahtevane za posamezno delovno mesto, zato učbenik začenjamo prav s kompetencami. Nadaljujemo s kombinacijo, zaposlitvenih oglasov, pravil pisanja življenjepisa ter priprave motivacijskega pisma, ki bo posamezniku omogočilo pripravo dobre prijave za željeno delovno mesto. Ker samo prijava ni dovolj se v nadaljevanju osredotočamo na proces zaposlitvenega razgovora in testov, ki so zelo pogosto sestavni del zaposlitvenega procesa. Zadnji dve poglavji, delov v skupini in stres na delovnem mestu zaokrožujeta vsebine, vse od iskanja pravega delovnega mesta za posameznika, do vraščanja vanj in prilagajanja novemu okolju. Vsebine so močno prepletene s številnimi vajami in primeri, ki bodo študentom omogočili poglobljeno razumevanje izbranih vsebin.

Biografije avtorja

Tomi Špindler, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Tomi Špindler, magister turizma, opravlja delo asistenta na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, kjer poučuje predmete s področja športnega turizma, managementa človeških virov, poslovanja hotelov, managementa prireditev in retorike. Njegovo področje raziskovanja v prvi vrsti predstavlja športni turizem, ki se prepleta s trajnostnim razvojem, turistično motivacijo in pogledom različnih generacij. Pretekla področja raziskovanja so zajemala tudi destinacijski management, vinski turizem ter kulturno in naravno dediščino.

Brežice, Slovenija. E-pošta: tomi.spindler@um.si

Mitja Gorenak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

izr. prof. dr. Mitja Gorenak se v zadnjih nekaj letih posveča predvsem akademski karieri, in sicer na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, kjer predava predmete s področja managementa človeških virov in turističnega vodenja, je tudi redni gostujoči profesor na University of Lapland na Finskem, kjer je nosilec obveznega predmeta Človeški kapital v turizmu (ang. Human Capital in Tourism) na angleškem magistrskem študijskem programu, imenovanem Turizem, kultura in mednarodni management (ang. Tourism, Culture and lnternational Management).

Brežice, Slovenija. E-pošta: mitja.gorenak@um.si

Prenosi

Izdano

November 15, 2022

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-664-8

COBISS.SI ID (00)

129359363

Date of first publication (11)

2022-11-15

Kako citirati

Spretnosti za uspeh na delovnem mestu: Učbenik. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ft.8.2022