Razvojni program celovitega in trajnostnega razvoja območja Prezida in Gorskega kotarja

Avtorji

Marko Koščak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-2332-5639
Barbara Pavlakovič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-0258-8656

Ključne besede:

turizem, trajnostni razvoj, razvojni program, Gorski kotar, Prezid

Kratka vsebina

Razvojni program celovitega in trajnostnega razvoja območja Prezida in Gorskega kotarja zajema celovit pregled destinacije na obmejnem območju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Tamkajšnji prebivalci so skozi stoletja vedno povezovali obe državi in tudi avtorji razvojnega programa vidijo ključno prednost in priložnost destinacije v medsebojnem povezovanju domačinov ter sodelovanju z drugimi skupnostmi. Druga pozitivna točka, ki dela to destinacijo turistično zanimivo, pa je zagotovo čista in neokrnjena narava, ki omogoča številne rekreacijske možnosti, sproščanje v naravi ter spoznavanje lokalnega živalskega in rastlinskega sveta. Če temu dodamo še kulturno dediščino, ljudsko izročilo in lokalno gastronomijo, lahko destinacija turistu ponudi celovit turistični paket. Avtorji razvojnega programa ocenjujejo, da destinacija torej ponuja veliko možnosti, vendar je treba pri tem slediti načelom trajnostnega razvoja, da se ohranita njeni avtentičnost in neokrnjenost. S tem izzivom so se ukvarjali študenti 1. letnika magistrskega programa Turizem na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. S svojim pogledom in predlogi so poleg opravljene analize destinacije pripravili še akcijski načrt, kako vizijo trajnostnega razvoja tudi uresničiti. Tako je nastal ta dokument, ki v svojem prvem delu poda teoretično ozadje trajnostnega razvoja, v sklepu pa pregled ukrepov za konkretni primer destinacije Prezid in Gorski kotar.

Biografije avtorja

Marko Koščak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice, Slovenija. E-pošta: marko.koscak@um.si.

Barbara Pavlakovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice, Slovenija. E-pošta: barbara.pavlakovic@um.si.

Izdano

April 18, 2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-155-1

DOI (06)

10.18690/978-961-286-155-1

COBISS.SI ID (00)

94369025

Date of first publication (11)

2018-04-18

Dimenzije

17cm x 23cm x 1cm

Kako citirati

Razvojni program celovitega in trajnostnega razvoja območja Prezida in Gorskega kotarja. (2018). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/332