Uvajanje lokalne participacije v pedagoški proces

Avtorji

Barbara Pavlakovič Farrell
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-0258-8656
Marko Koščak
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-2332-5639

Ključne besede:

lokalna participacija, načrtovanje turizma, sodelovanje, deležniki, tehnike javne participacije

Kratka vsebina

Učbenik »Uvajanje lokalne participacije v pedagoški proces« izpostavlja pomen vključenosti različnih skupnosti v procese načrtovanja razvoja turizma. V uvodnem delu je predstavljen sam pojem lokalna participacija oziroma sodelovanje javnosti pri načrtovalskih procesih v turizmu. Pojasnjeni so razlogi in stopnje vključevanja javnosti v razvojne procese. Učbenik nadalje predstavi primere dobre prakse sodelovanja z lokalno skupnostjo iz tujine in Slovenije. Nato se učbenik osredotoči na sam postopek vključevanja javnosti, kjer so opisani posamezni koraki sodelovanja ter podani konkretni nasveti glede organizacije participativnih dogodkov. Še posebej so izpostavljene tehnike javne participacije, ki se jih lahko poslužimo pri sodelovanju z različnimi deležniki. Učbenik na koncu predstavi primere vključevanja lokalne participacije v študijski proces na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru ter poda osnutek delovnega načrta za prihodnje primere vključevanja sodelovanja s skupnostmi v študijski proces.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Barbara Pavlakovič Farrell, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Barbara Pavlakovič Farrell je docentka in raziskovalka na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za turizem, Slovenija. Njeno delo in raziskovalna področja pokrivajo različne vidike turizma, destinacijskega managementa, industrijskega turizma, komuniciranja ter varnosti v turizmu. Diplomirala je iz komunikologije, razvijala svoje veščine odnosov z javnostmi v več organizacijah kot piarovka in nadaljevala kariero v akademskem svetu. Njena objavljena dela obsegajo znanstvene članke, knjige in poglavja v knjigah o industrijskem turizmu, HR, varnosti v turizmu, trajnosti in obnovljivih virih ter prispevke na konferencah o omenjenih temah.

Brežice, Slovenija. E-pošta: barbara.pavlakovic@um.si

Marko Koščak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Od leta 2014 do 2019 je dr. Marko Koščak deloval kot docent, trenutno pa je izredni profesor na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za turizem, Brežice, Slovenija. Njegovi raziskovalni interesi so na področju trajnostnega in odgovornega turizma, geografije turizma in upravljanja lokalnih turističnih destinacij. Te teme predava tudi študentom. Od leta 1986 je intenzivno deloval tudi na področju celostnega razvoja podeželja, tako v Sloveniji, kot v tujini. Njegova dela so bila objavljena v revijah kot so Tourism Management, Journal of Sustainable Tourism, Anais Brasileiros de Estudos Turisticos (ABET), Turizam, Informatologia, znanstvene in strokovne monografije pa pri založniških hišah kot so Routledge, Pearson, CABI in druge.

Brežice, Slovenija. E-pošta: marko.koscak@um.si

Literatura

Akmentina, L. (2023). E-participation and engagement in urban planning: experiences from the Baltic cities. Urban Research & Practice, 16(4), 624-657, DOI: 10.1080/17535069.2022.2068965.

Carroll, P., Karen W. in Robin, K. (2011). Housing Intensification in Auckland, New Zealand: Implications for Children and Families. Housing Studies, 26(3), 353–367. DOI:10.1080/02673037.2011.542096.

Center za razvoj Litija, d. o. o. (2014). Priročnik dobrih praks informacijske in komunikacijske tehnologije v podporo turizmu na podeželskih in gorskih območjih. DANTE – digitalna agenda za nov turistični pristop v evropskih podeželskih in gorskih območjih. Pridobljeno iz http://www.razvoj.si/UserFiles/File/dokument-dante-web.pdf, 20. 8. 2023.

Cooper, C. (2021). Essentials of Tourism. Tretja izdaja. London: Sage.

Garrod, B. (2003). Local Participation in the Planning and Management of Ecotourism: A Revised Model Approach. Journal of Ecotourism, 2(1), 33-53, DOI: 10.1080/14724040308668132.

Kantsperger, M., Thees, H. in Eckert, C. (2019). Local Participation in Tourism Development—Roles of Non-Tourism Related Residents of the Alpine Destination Bad Reichenhall. Sustainability, 11, 6947, 1–23. DOI: 10.3390/su11246947

Koščak, M., Lapos, P. in Primožič, T. (2020). CEETO Smernice za razvoj trajnostnega turizma v zavarovanih območjih. Koper: Regionalni razvojni center Koper.

Koščak, M. (2012). Po poteh dediščine - od teorije k praksi, Priročnik za načrtovanje trajnostnega razvoja in turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine s praktičnimi primeri. STUDIO MKA d.o.o.

Koščak, M. in O’Rourke, T. (ur.) (2021). Post-Pandemic Sustainable Tourism Management: The New Reality of Managing Ethical and Responsible Tourism (1. izdaja). London: Routledge.

Koščak, M. in O’Rourke, T. (ur.) (2023). Ethical & Responsible Tourism - Managing sustainability in local tourism destinations (2. izdaja). London: Routledge.

Lock, D. (2013). Project Management. Deseta izdaja. Farnham; Burlington: Gower.

Mathieson, A. in Wall, G. (1982). Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. Harlow: Longman.

Mueller, E. in Dooling, S. (2011). Sustainability and Vulnerability: Integrating Equity into Plans for Central City Redevelopment. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 4(3), 201–222. DOI:10.1080/17549175.2011.633346.

Slocum, S. L., Aidoo, A. in McMahon, K. (2020). The Business of Sustainable Tourism Development and Management. Abingdon; New York: Routledge.

Teladia, A. in van der Windt, H. (2022). A new framework for analysing local participation in community energy initiatives. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1085, 012034, 1–17. DOI: 10.1088/1755-1315/1085/1/012034.

Tvrdonova, J. in Budzich-Szukala, U. (ur.) (2008). Animating Local Partnership in Rural Areas – a practical guide. TEPA – Training of European Partnership Animators. Wanted design.

Van Heck, B. (2003). Participatory development (druga izdaja). Rome: FAO,.

Wheeler, S. M. (2013). Planning for Sustainability: Creating Livable, Equitable and Ecological Communities. New York: Routledge.

World Travel & Tourism Council [WTTC] (2019). New Action Plan Towards Achieving Climate Neutrality in Travel and Tourism by 2050. Pridobljeno iz https://unfccc.int/news/new-action-plan-towards-achieving-climate-neutrality-in-travel-and-tourism-by-2050, 20. 8. 2023.

Izdano

28.02.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: E-knjiga (pdf)

E-knjiga (pdf)

ISBN-13 (15)

978-961-286-831-4

COBISS.SI ID (00)

186966787

Date of first publication (11)

28.02.2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (brezplačno)

Mehka vezava (brezplačno)

COBISS.SI ID (00)

186967299

ISBN-13 (15)

978-961-286-832-1

Date of first publication (11)

28.02.2024

Dimenzije

21cm x 29.7cm x 0.5cm

Kako citirati

Uvajanje lokalne participacije v pedagoški proces. (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/un.ft.2.2024