Nozioni di base della lingua italiana per il settore del turismo

Avtorji

Mojca Kompara Lukančič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-2368-4161

Ključne besede:

italijanski jezik, turizem, Italija, terminologija, slovnica, Italiano, turismo, Italia, terminologia, grammatica

Kratka vsebina

Prva popravljena izdaja.

La monografia professionale Nozioni di base della lingua italiana per il settore del turismo – Seconda edizione rappresenta una base eccellente per tutti coloro che operano nel campo del turismo e usano la lingua italiana. La monografia comprende 5 settori e 34 unità, che offrono al lettore sia nozioni teoriche sia l'applicazione delle stesse nel linguaggio settoriale del turismo. Il lettore ha la possibilità di arricchire il proprio vocabolario settoriale del turismo grazie ai testi autentici di vari settori come quello alberghiero, la ristorazione, le destinazioni turistiche, la gastronomia e la vinificazione, il wellness e il selfness. Ciononostante, gli argomenti discussi non si limitano esclusivamente al settore del turismo, ma includono anche concetti culturali, che racchiudono punti di vista multidisciplinari e multiculturali, fornendo al lettore una visione completa delle basi della lingua italiana nel settore del turismo.

Osnove italijanskega jezika za turistične delavce. Strokovna monografija Osnove italijanskega jezika za turistične delavce I je odličen temelj za vse, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem italijanskega jezika v turizmu. Delo celovito zajema 23 enot, v okviru katerih avtor bralca napoti od teoretičnih izhodišč, ki zajemajo poznavanje glasov, črk, samostalnika, spola, določnega in nedoločnega člena, pridevnika, zaimkov in treh glagolskih časov, in sicer sedanjega, preteklega in prihodnjega, do praktičnih izhodišč, ki se osredinjajo na praktično rabo italijanskega jezika v turizmu, in sicer z vsebinami, ki ožje in širše zajemajo turistično stroko. Terminološko in tematsko se delo osredinja na osnovne komunikacijske teme, ki so v delu postopoma in skladno s težavnostno stopnjo nadgrajene z vsebinami, ki se celovito umestijo v turistični kontekst. Z obravnavanimi specifičnimi tematikami delo bralcu nudi vpogled v terminologijo s področij hotelirstva, gostinstva, Italije in Italijanov, italijanske kulture in zgodovine, turističnih destinacij, gastronomije in vinarstva. Delo je obogateno z avtentičnimi besedili s področja turizma, ki so prilagojena posameznim tematskim sklopom in težavnostni stopnji učečih. Vse omenjeno lahko povežemo z vsakodnevno prakso turističnih delavcev pri komunikaciji in interakciji z italijanskimi gosti in z vsemi, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem turizma v italijanskem in slovenskem prostoru. Delo kakovostno zaokrožuje slovnične in terminološke vidike s področja turizma in dodaja aktualne vsebine ter realna besedila s področja turizma. Obravnavane teme niso omejene zgolj na področje turizma, temveč vključujejo tudi kulturološke raznolikosti in multidisciplinarni ter multikulturni pogled. Bralec skozi delo dobi celovit vpogled v osnove komunikacije z italijanskimi gosti v turističnem okviru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mojca Kompara Lukančič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Dr. Mojca Kompara Lukančič je docentka na Univerzi v Mariboru, kjer poučuje angleški in italijanski jezik ter zunanja prevajalka na Ministrstvu za notranje zadeve RS z dolgoletnimi izkušnjami doma in v tujini. Njeno široko raziskovalno področje zajema slovaropisje, krajšave, jezikovne tehnologije ter dvojezičnost in prevajanje. V okviru svoje akademske poti je pripravila 4 terminološke slovarje ter vodila 6 raziskovalnih projektov, med slednjim je tudi priprava slovarskega portala Slovarji.si. Ko gostujoča profesorica je gostovala na Univerzi v Pulju, Pekingu, Bangkoku, Pragi, Basovu, Bariju, Estorilu ter Tromsu.

Brežice, Slovenija. E-pošta: mojca.kompara@um.si

Izdano

30.03.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 18,90 EUR

Mehka vezava 18,90 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-577-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

26.04.2019

Publication date (01)

30.03.2022

Dimenzije

21cm x 29.7cm x 1.8cm

Kako citirati

Nozioni di base della lingua italiana per il settore del turismo. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ft.2.2022