Exercises in Travel Writing and Literary Tourism: A Teaching and Learning Experiment

Avtorji

Jasna Potočnik Topler (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Ključne besede:

potopisno pripovedništvo, literarni turizem, znamčenje, poučevanje, učenje, angleški jezik

Kratka vsebina

Vaje v potopisnem pripovedništvu in literarnem turizmu: Poučevalni in učni eksperiment. Knjiga z naslovom Exercises in Travel Writing and Literary Tourism Tourism – A Teaching and Learning Experiment je rezultat eksperimentalnega projektnega dela v okviru pouka angleškega jezika pri predmetu English in Tourism – Higher Level 1 na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, ki je vključevalo poučevanje v razredu, raziskovanje v knjižnicah in doma ter terensko delo. Prinaša osem prispevkov magistrskih študentov turizma, ki z različnih zornih kotov obravnavajo potopisno pripovedništvo in literarni turizem, pri čemer so avtorji imeli povsem proste roke pri izbiri konkretnih tem, sloga in naslova. Področje potopisnega pripovedništva je pomembno ne zgolj kot svojevrsten diskurz, turistični trend ter orodje znamčenja in umeščanja znamenitosti in/ali destinacij, ampak tudi kot orodje poučevanja in učenja tujega jezika, ki poleg nadgradnje specifičnega jezikovnega znanja spodbuja radovednost, raziskovanje, ustvarjalnost, vrednotenje in osebni razvoj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jasna Potočnik Topler (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice, Slovenija. E-pošta: jasna.potocnik1@um.si

Prenosi

Izdano

29.10.2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

DOI (06)

10.18690/978-961-286-393-7

ISBN-13 (15)

978-961-286-393-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

29.10.2020

Kako citirati

Exercises in Travel Writing and Literary Tourism: A Teaching and Learning Experiment. (2020). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/506