Gúčati po antùjoško: gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora

Avtorji

Bernard Rajh
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

V pričujočem gradivu za narečni slovar nas najprej preseneti bogastvo dialektoloških podatkov, ki ga ponujajo posamezna besedna gesla. Tu mislimo na natančen glasoslovni zapis izhodiščne besedne oblike in na zabeležene pregibalne posebnosti posameznih besednih vrst oz. njihovih oblikoglasnih derivacij, predvsem pa na pomensko bogatost in diferenciranost predstavljenega besedja ter nazorno predstavitev njegove umeščenosti v narečne besedilne fragmente, besedne zveze ali celo frazeme. Na poseben način je iz navedenega gradiva razvidna tudi besedotvorna podoba upoštevanega narečnega besedja, namreč možnosti in značilnosti ter pogostost besedotvornih postopkov v konkretnem narečnem govoru, besedotvorna strukturiranost morfemskih prvin v narečnih tvorjenkah ter njihova naglašenost itd.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Gúčati po antùjoško: gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora
Izdano
2010-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-47-4
COBISS.SI ID
Date of first publication
2010
Dimenzije
17cm x 23cm x 2,4cm