Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom

Avtorji

Irena Stramljič Breznik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Monografije s področja slovenskega besedotvorja so precej redke, še redkejše tiste, ki poleg sistemskega vidika obravnavajo tudi besedilno in stilistično funkcijo tako samih besedotvornih postopkov in tvorjenk kot njihovih rezultatov. Zato je delo Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom avtorice Irene Stramljič Breznik aktualna monografija s področja slovenskega besedotvorja, ki je rezultat njenega raziskovalnega dela v zadnjih petih letih. Glede na dejstvo, da je besedotvorje njeno osrednje raziskovalno področje, ki ga potrjuje s številnimi tovrstnimi referencami, sodi v sicer ožjo skupino sodobnih jezikoslovcev, ki kompetentno poznavajo in obvladujejo strokovno terminologijo. Terminologija v slovenskem besedotvorju je že tradicionalno slovenska, pri upoštevanju najsodobnejšega besedilnega gradiva (spletna besedila) pa so potrebne tudi terminološke novosti. Avtoričino delo v tem smislu predstavlja terminološko kontinuiteto kot tudi njeno širitev. V monografiji so zajeta aktualna tvorbena dogajanja pri zelo opaznih skupinah tvorjenk, hkrati pa se z raziskovanjem in vlogo tvorjenk v različnih sodobnih besedilih kažejo tudi posledice vse vplivnejših globalnih ekonomskih, političnih in kulturnih integracij, ustvarjenih prek globalnega jezika. Zaradi izpostavljenih značilnosti delo prinaša pogled na razvojno dinamiko in besedilno vlogo sodobne slovenske tvorjene leksike, ki je lahko zanimiva ne samo za slovenske, ampak tudi za mednarodne, zlasti slovanske derivatologe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Naslovnica za Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom
Izdano
2010-10-01
Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-6656-50-4
COBISS.SI ID
Date of first publication
2010
Dimenzije
17cm x 23cm x 2,4cm