Stanje slovenskega podjetništva in izzivi izobraževanja za podjetnost: Slovenski podjetniški observatorij 2013

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Karin Širec
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4191-5170
Dijana Močnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Ključne besede:

podjetniška demografija, EU-27 nefinančni sektor gospodarstva, primerjalna analiza, podjetniško izobraževanje, ovire podjetniškega izobraževanja, Companies Demography, EU-27 Non-Financial Business Sector, Comparative Analysis, Entrepreneurship Education, Barriers to Entrepreneurship Education

Kratka vsebina

V monografiji smo analizirali vse gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji leta 2012, nato pa smo za leto 2010 primerjali ključne podatke za podjetja EU-27 in Slovenije v nefinančnem sektorju gospodarstva (to so dejavnosti industrije, trgovine in storitev). V Sloveniji je bilo leta 2012 59.726 gospodarskih družb in 72.325 samostojnih podjetnikov, to je skupaj 132.051 podjetij. Ustvarjena dodana vrednost je znašala 19,25 milijarde evrov. Podjetja so leta 2012 ustvarila 614 milijonov evrov neto poslovnega izida. V drugem delu opozarjamo na pomen podjetništva v sodobni družbi ter na njegov vpliv na ekonomski in družbeni razvoj. Prikazujemo stanje podjetniškega izobraževanja v Sloveniji, analiziramo njegove temeljne ovire in dejavnike uspeha ter podajamo nekatera priporočila za njihovo preseganje. Eno od njih je vzpostavitev primerne strategije izobraževanja za podjetništvo na visokošolski ravni, ki pa ne sme biti ločena od splošne strategije izobraževanja za podjetništvo, kot tudi ne od siceršnjega okvira pospeševanja podjetništva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

01.02.2014

E-ISSN

3023-9818

Tiskane izdaje ISSN

1854-8040

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6802-29-1

COBISS.SI ID (00)

76872193

Date of first publication (11)

01.02.2014

Dimenzije

17cm x 24cm x 1cm

Kako citirati

(Ed.). (2014). Stanje slovenskega podjetništva in izzivi izobraževanja za podjetnost: Slovenski podjetniški observatorij 2013: Vol. SPO 2013. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/162