Spregledan podjetniški potencial mladih: GEM Slovenija 2013

Avtorji

Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Katja Crnogaj., Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Monitor, Youth Entrepreneurial Activity, Entrepreneurship Career, Governmental Policies, podjetništvo, Globalni podjetniški monitor, podjetniška aktivnost mladih, podjetniška kariera, vladne politike

Kratka vsebina

Globalni podjetniški monitor (GEM) za leto 2013 izpostavlja znatno nižji delež mladih ustaljenih podjetnikov v starosti od 25 do 34 let. Teh je v Sloveniji le dobrih 7 %, medtem ko se v preostalih proučevanih skupinah držav ta delež giblje med 11 in 17 %. Takšno zaskrbljujoče stanje je povezano z nizko stopnjo zgodnje podjetniške aktivnosti mladih in njihove težke zaposljivosti, ki izhaja iz visoke stopnje brezposelnosti mladih v Sloveniji. Kot kaže, mladi premalo zaznavajo poslovne priložnosti in so tudi manj uspešni pri spreminjanju teh priložnosti v trajnejše oblike ustaljene podjetniške aktivnosti. Vladne politike bi zato svoje programe morale nujno usmeriti k tej starostni populaciji, v kateri je z različnimi programi in aktivnostmi zagotovo mogoče največ prispevati k zaznavanju podjetniške kariere kot zaželene izbire poklicne poti. Seveda pa je treba mlade s programi izobraževanja najprej usposobiti za prepoznavanje poslovnih priložnosti ter jim pomagati razviti znanja in veščine, potrebne za njihovo udejanjanje.

Izdano

October 1, 2014

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6802-30-7

COBISS.SI ID (00)

77815041

Date of first publication (11)

2014

Dimenzije

17cm x 24cm x 1,2cm

Kako citirati

(Ed.). (2014). Spregledan podjetniški potencial mladih: GEM Slovenija 2013: Vol. GEM 2013. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/149