Usihanje podjetništva v Sloveniji: GEM Slovenija 2011

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Katja Crnogaj
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

podjetništvo

Kratka vsebina

Raziskovalni program GEM je bil ustvarjen prav zato, da bi omogočil čim bolj usklajeno spoznavanje različnih oblik podjetništva, ki se odvija v zelo raznolikih državah – od najbolj razvitih do tistih, v katerih večina prebivalstva še živi pod pragom revščine. Podjetništvo je vselej pomembno, saj zagotavlja in omogoča razvoj, se pa glede na posamezne razvojne stopnje gospodarstva in družbe spreminjata njegov pomen in vpliv. GEM omogoča boljše razumevanje družbenih vrednot o podjetništvu in individualnih podjetniških značilnosti posameznika, kot so sposobnost zaznavanja priložnosti, dojemanje lastnih sposobnosti za podjetniško delovanje, strah pred neuspehom in podjetniške namere. Tokratna študija odkriva upadanje zgodnje podjetniške aktivnosti odraslega prebivalstva in manjšo podjetniško dinamiko. Tovrstno upadanje pa povezuje s posledicami mednarodne gospodarske in finančne krize. Posebna pozornost je namenjena tudi proučevanju notranje podjetniške aktivnosti zaposlenih in njeni korelaciji z zgodnjo podjetniško aktivnostjo na posameznih stopnjah razvitosti gospodarstev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

01.10.2012

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6802-13-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

2012

Dimenzije

17cm x 24cm x 1,2cm

Kako citirati

(Ed.). (2012). Usihanje podjetništva v Sloveniji: GEM Slovenija 2011: Vol. GEM 2011. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/147