Pomanjkanje vitalnosti slovenskega podjetništva: GEM Slovenija 2014

Avtorji

Miroslav Rebernik., Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Katja Crnogaj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Karin Širec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Barbara Bradač Hojnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Monitor, Entrepreneurial Environment, Entrepreneurial Activity, Entrepreneurship Ecosystem, podjetništvo, Globalni podjetniški monitor, podjetniško okolje, podjetniška aktivnosti, podjetniški ekosistem

Kratka vsebina

Krizna obdobja še bolj kot običajno zahtevajo trezen razmislek o tem, kako ravnati, da bi se čim učinkoviteje izkoristili obstoječi viri ter zadovoljile potrebe, česar brez vitalnega podjetništva ni možno uresničiti. Harmonizirane podatkovne baze, ki jih zagotavlja GEM, omogočajo, da bolje razumemo umestitev slovenskega podjetništva v globalno sliko. Vitalnosti podjetništva zato ne moremo spoznati tako, da bi prešteli podjetja in podjetnike, ampak da spoznamo podjetniško okolje, temeljne značilnosti podjetniške aktivnosti, njihove motivacije in ambicije. Prav s tem pa se ukvarja Globalni podjetniški monitor, največja svetovna raziskava na področju podjetništva, ki že šestnajsto leto zapored podaja temeljit vpogled v svet podjetništva in s proučevanjem medsebojne odvisnosti med podjetništvom in ekonomskim razvojem kaže stanje v posameznih državah in obenem nakazuje načine, s katerimi je mogoče pospeševati razvoj podjetništva in hkrati z njim tudi razvoj gospodarske blaginje. Precej pozornosti posvečamo tudi podjetniškemu ekosistemu, saj ta pomembno pospešuje (ali zavira) podjetniške procese in aktivnost.

Izdano

April 1, 2015

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6802-35-2

COBISS.SI ID (00)

81852929

Date of first publication (11)

2015-04-01

Dimenzije

17cm x 24cm x 1,6cm

Kako citirati

(Ed.). (2015). Pomanjkanje vitalnosti slovenskega podjetništva: GEM Slovenija 2014: Vol. GEM 2014. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/150