Pogled raziskovalca: načela, metode in prakse

Avtorji

Milan Ambrož
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Lea-Marija Colarič-Jakše
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Kratka vsebina

Ta monografija se razlikuje od podobnih knjig na trgu, saj avtorji sestavljajo strukturo, ki bralcu omogoča razumevanje, kako posamezni koncepti gredo skupaj in naredijo veliko sliko. Za razliko od drugih monografij v resnici ne gre za raziskovalne metode, ki poudarjajo statistično analitični pristop. Monografija razvija okvir, proces in kompozicijske pristope za oblikovanje kvalitativnih, kvantitativnih in v nekaterih delih mešanih raziskovalnih metod. Rdeča nit v knjigi izhaja iz zahtevne vloge raziskovalca v družbenih in humanističnih vedah. Ta vloga povezuje tradicionalne pristope ter kvalitativne in kvantitativne raziskave, ki predstavljajo mešane metode raziskovanja. Monografija pojasnjuje oblikovanje raziskovalne zasnove in zahteva pogled od zunaj. Poleg tega se osredotoča na celostno zasnovo raziskovalnega procesa in se osredotoča na podrobnosti. Ljudje, ki delajo tako v akademskih okoljih kot vsi drugi bralci, se lahko naučijo teoretizirati in iskati odgovore z branjem matematičnih ali statističnih izpeljav predstavljenih interpretacij ali tehnik.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Milan Ambrož, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Profesor doktor MILAN AMBROŽ iz Škofje Loke v raziskovanju posebno pozornost usmerja v proučevanje družbene konstrukcije pojmovnih struktur na področju organizacije in poslovnih sistemov, organizacijske kulture, etike, voditeljstva in osebnega razvoja. Izjemno pozornost namenja raziskovalnim in svetovalnim aktivnostim pri vpeljevanju sprememb organiziranosti v različnih organizacijah v javnem in zasebnem sektorju. Je avtor, vodilni avtor ali soavtor devetih znanstvenih monografij in dveh strokovnih monografij o organiziranosti organizacij, neprofitnih organizacij, oditeljstva, raziskovanja in turizma. Dve znanstveni monografiji, Neprofitni autopoetični sustavi in Neprofitni sektor na podrućju socialnih usluga, je objavil v tujini. Poleg tega je avtor petindvajsetih izvirnih znanstvenih člankov in večjega števila strokovnih člankov ter recenzent posameznih del. S številnimi znanstvenimi in strokovnimi prispevki je sodeloval na nacionalnih in mednarodnih konferencah kot vabljen predavatelj s področja organizacije, varnosti, turizma in energetike. Je član uredniškega odbora treh mednarodnih revij s področja sociologije, turizma in ekonomike.

Lea-Marija Colarič-Jakše, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

LEA-MARIJA COLARIČ-JAKŠE, magistrica turizma iz Kostanjevice na Krki, je habilitirana predavateljica za področje turizma in prodekanka za sodelovanje z okoljem na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Osnove in teorija turizma, destinacijski menedžment, turistične strategije, menedžment prireditev, enogastronomija idr. so vsebine, ki jih predava slušateljem in nanje prenaša svoja teoretična in praktična znanja. Je avtorica in soavtorica znanstvenih in strokovnih člankov, prispevkov na konferencah, turističnih vodnikov, strokovnih in znanstvenih monografij, strategij, priročnikov, projektov, elaboratov, raziskav in študij o turizmu in podjetništvu. Več kot deset let je bila svetovalka za podjetništvo in turizem, njena področja dela so se nanašala na organiziranje, vodenje in izvajanje projektov, prireditev, prijav na razpise, pripravo in implementacijo strategij ter modelov v prostor, vodenje Turistično informacijskega centra, domače turistične kmetije idr. Kot doktorska kandidatka pri prof. dr. Milanu Ambrožu zaključuje doktorsko disertacijo, v kateri je preučevala vpliv dejavnikov socialnega kapitala na inovacije v turistični dejavnosti in se soočila s »pogledom raziskovalca«.

Izdano

01.10.2015

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6930-25-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

2015

Dimenzije

17cm x 23cm x 2,2cm

Kako citirati

(Ed.). (2015). Pogled raziskovalca: načela, metode in prakse: Vol. ZORA 105. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/128