Slovensko podjetništvo v letu krize: GEM Slovenija 2009

Avtorji

Miroslav Rebernik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Ksenja Pušnik
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ključne besede:

podjetništvo, podjetniška aktivnost, Globalni podjetniški indeks, gospodarska kriza, socialno podjetništvo, Entrepreneurship, Entrepreneurial Activity, Global Entrepreneurship Index, Economic Crisis, Social Entrepreneurship

Kratka vsebina

V jedru proučevanja največje svetovne raziskave podjetništva Globalni podjetniški monitor (GEM) je posameznik in celotni spekter dejavnikov, ki vplivajo na razmerja med podjetniki, podjetništvom, družbo in njenim razvojem. Podjetja ustvarijo posamezniki, na nagnjenost posameznika k podjetništvu pa vplivajo številni dejavniki v institucionalnem okolju, odnos družbe do podjetništva, kulturne vrednote in podobno. Ti dejavniki so različni glede na stopnjo dosežene ekonomske razvitosti posamezne države. V vsakem izmed tipov gospodarstev je vloga podjetništva drugačna, kar tudi zahteva drugačen odziv ekonomske politike in politike pospeševanja podjetništva. V monografiji smo kar nekaj analiz naredili tako, da smo Slovenijo primerjali s temi tipi gospodarstev, predvsem pa z državami, ki so nam po ekonomski razvitosti ali geografski umeščenosti bliže. Krajše poglavje v monografiji smo posvetili tudi globalnemu podjetniškemu indeksu – GEI indeksu, ki omogoča, da ločeno spremljamo tri ključna področja podjetništva v posamezni državi in jih globalno primerjamo, to so odnos do podjetništva, podjetniška aktivnost in podjetniške aspiracije. Leta 2009 je bilo v raziskovanje prvič vključeno tudi socialno podjetništvo.

Izdano

October 1, 2010

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6354-97-4

COBISS.SI ID (00)

64866817

Date of first publication (11)

2010

Dimenzije

17cm x 24cm x 1,2cm

Kako citirati

(Ed.). (2010). Slovensko podjetništvo v letu krize: GEM Slovenija 2009: Vol. GEM 2009. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/174